Stichting Beheer Heel de Heuvelrug


Stichting Beheer Heel de Heuvelrug ondersteunt de Commissie Heuvelrug in het uitvoeren van project- en activiteitenplannen voor het Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug door het verlenen van financiële faciliteiten.

 

Doelstelling: het genereren en (her)verdelen van inkomsten, namens de belanghebbende in het werkgebied; de identiteit van heel de (Utrechtse) Heuvelrug te bewaken, waaronder het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het onderhouden en verhogen van de natuurwaarde, recreatiewaarde, cultuurhistorische waarde en belevingswaarde, voor zowel de korte als de lange termijn.

 

(Contact)gegevens:

 

Postbus 125

3925 ZJ Scherpenzeel

http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/

info@np-utrechtseheuvelrug.nl

 

RSIN nummer: 818889986

Bankrekeningnummer: NL22 TRIO0338 4929 76

 

Bestuur

 

Mevr. J.D.A.D. Caalders Voorzitter

Dhr. J.A. van der Pas Secretaris

Dhr. Th.G. P. M. Ruijs Penningmeester

Mevr. H.M. Laporte Plaatsvervangend voorzitter

Dhr. W.R.J. Neutel Algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

De voorzitter krijgt een vergoeding als voorzitter van de Commissie Heuvelrug. Er zijn geen personeelsleden in dienst bij de Stichting.

 

Beleid

 

De beleidslijnen van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in het beleids- en activiteitenplan. Deze verschijnt binnenkort online.