23 december 2016

Belangrijke stap voor toekomst Landgoed Prattenburg

 

 

Woensdag 21 december is het Inpassingsplan Landgoed Prattenburg overhandigd aan de eigenaar van het landgoed. Met het inpassingsplan wordt het landgoed in staat gesteld enkele woningen en een (zorg)hotel te ontwikkelen, om het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden.

 

De familie Van Asch van Wijck, eigenaar van het landgoed, is blij met deze mijlpaal: “Voor ons is steeds het uitgangspunt geweest dat we het landgoed levenskrachtig willen doorgeven, in het belang van ons allen.”

 

VITAAL

Het inpassingsplan werd overhandigd door gedeputeerde Pim van den Berg, samen met de burgemeesters van Rhenen en Veenendaal aan de eigenaar van het landgoed. Bij de overhandiging sprak de gedeputeerde de wens uit dat het landgoed nog vele generaties vitaal en robuust mag blijven, zodat ook de kinderen van zijn kleinkinderen ervan zullen kunnen genieten.

 

LANDGOED PRATTENBURG

Prattenburg is één van de grootste particuliere landgoederen van Utrecht: het heeft ruim 400 ha bos- en natuurgebied in eigendom en beheer, dat vrij toegankelijk is en blijft voor bezoekers en recreanten. Vanuit het gezamenlijke doel om landgoed Prattenburg voor de toekomst veilig te stellen door het te voorzien van economische dragers, hebben de gemeenten Rhenen en Veenendaal, de landgoedeigenaar en de provincie Utrecht nauw samengewerkt bij de totstandkoming van dit inpassingsplan.

 

AGENDA VITAAL PLATTELAND

Dit samenwerkingsproject maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland, waarin de provincie Utrecht samen met haar partners werkt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst, van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

 

Provinciale Staten hebben het inpassingsplan op 12 december vastgesteld, Daarbij is het uitgangspunt dat wat op de ene locatie wordt gesloopt aan bebouwing, op een andere locatie mag worden herbouwd, mits het landschappelijk goed wordt ingepast.

 

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11