22 januari 2018

Bijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug - 25 januari 2018

Overheden, terreineigenaren, maatschappelijke organisaties en ondernemers op de Heuvelrug werken al enige tijd samen aan de plannen voor de uitbreiding en vernieuwing van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug. Op donderdag 25 januari zetten we een belangrijke stap in de samenwerking. Dit moment markeren we graag met alle betrokkenen bij het proces.

Wat gebeurt er op 25 januari?
Tijdens de vergadering van de commissie Heuvelrug op 29 november 2017 is het concept van de gebiedsvisie en de samenwerkingsagenda besproken. Hierin staat hoe we onze ambities gaan bereiken, met welk organisatiemodel en hoe we deze gaan financieren. Op 25 januari presenteren we de plannen en maken we alle aanwezigen deelgenoot van welke stappen we de komende tijd gaan zetten. Ook zijn er pitches van enkele concrete initiatieven waarbij de nieuwe samenwerking al een feit is.

 

Meer lezen over het proces Nationaal Park Heuvelrug