16 februari 2017

Het Let de Stigterpad: een fietsroute over de Utrechtse Heuvelrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aanwezigheid van mevrouw Let de Stigter en gedeputeerde Bart Krol, is donderdag 16 februari het Let de Stigter fietspad geopend. Naast wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waren ook huidig voorzitter Janine Caalders en Dick Wijte, oud-voorzitter, van het Nationaal Park aanwezig. “Hoe bijzonder is het dat we dit feestelijke moment kunnen delen met de naamgeefster zelf en met álle voorzitters die het Nationaal Park tot nu toe heeft gekend”, aldus Bart Krol. “De naamgeving van het pad is onze blijk van waardering voor de inzet van mevrouw De Stigter als eerste voorzitter voor de ontwikkeling en versterking van het Nationaal Park.”

 

De fietsroute is een lang gekoesterde wens van de bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug betrokken partijen, voor een oost-west fietsverbinding over de rug van het Nationaal Park. Deze fietsroute vergroot de toegankelijkheid van het Nationaal Park voor de natuur- en fietsliefhebber .

 

Eind 2016 zijn de laatste ontbrekende schakels in de fietsverbinding verbonden, is het fietspad aangesloten op het fietsknooppuntensysteem en is de herkenbaarheid van de fietsroute geoptimaliseerd.

 

In het kader van het convenant KAMM, een convenant tussen provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en de vier landgoederen Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn is er een afspraak gemaakt over de afronding van het Let de Stigterpad.

 

Op de foto vlnr. wethouder Boonzaaijer, gedeputeerde Krol, de naamgeefster van het pad: Let de Stigter, oud-voorzitter Dick Wijte en huidig voorzitter Janine Caalders.