16 september 2016

Heuvelrug dingt mee naar titel 'mooiste natuurgebied van Nederland'

De Heuvelrug toont een cruciaal onderdeel van het DNA van Nederland. Van Gooimeer tot de Grebbeberg aan de Nederrijn. Twintigduizend hectare aaneengesloten bos- en heidegebied. Met de flanken erbij zo’n 40.000 hectare: waardevolle natte graslanden, open water, ooibossen en moerasvegetatie. Nieuwe riviernatuur in de Palmerswaard en de nattere landgoederen. Natuur en cultuur gaan hier van oudsher hand in hand. Zo laat de Heuvelrug zien hoe mens, plant en dier in Nederland in harmonie samen kunnen leven. Daar ligt de (inter)nationale meerwaarde van Nationaal Park Heuvelrug. Om die reden hebben de samenwerkende partijen: o.a. Goois Natuur Reservaat, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de provincies Noord-Holland en Utrecht de gehele Heuvelrug deze week ingediend voor de publieksverkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

 

De status van Nationaal Park geeft aan hoe bijzonder dit gebied is. Het kent een enorme afwisseling: hoog-laag, droog-nat, voedselrijk-voedselarm, open-gesloten, druk en juist rustig. Nationaal Park Heuvelrug vormt met haar natuur, landschap en erfgoed de stevige, robuuste groene ruggengraat van de regio. De Heuvelrug is een belangrijke pijler onder de economie van het gebied en is cruciaal voor de toekomst van de Gooi en Vechtstreek binnen de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht.

 

Stemmen op mooiste natuurgebied van Nederland

De publieksverkiezing is opgezet vanuit het ministerie van Economische Zaken om de Nederlandse natuurgebieden beter op de kaart zetten. Deze week sloot de inzendtermijn voor de verkiezing. Een vak jury onder leiding van Pieter van Vollenhoven gaat de inzendingen beoordelen. Op 10 oktober worden de nominaties bekendgemaakt, daarna kan iedereen tot 31 oktober een stem uitbrengen. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen krijgen 300.000 euro en worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

 

Één Nationaal Park voor de héle Heuvelrug

Op 7 september gaven de samenwerkende partijen uit Utrecht en Noord-Holland de officiële aftrap van het proces om te komen tot één Nationaal Park voor de héle Heuvelrug: van Gooimeer tot Grebbeberg. Het initiatief hiervoor komt uit het gebied zelf. Naast het huidige Nationale Park, de provincie Noord-Holland en Utrecht zijn de ondernemers, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en gemeentebestuurders van betrokken gemeenten bij het proces betrokken. De komende twee jaar worden gebruikt om een aantal inhoudelijke thema’s als natuurbehoud, recreatie, parkeconomie, organisatie en marketing verder uit te werken.

 

Bekijk dit filmpje voor een impressie van de hele Heuvelrug.