26 juni 2018

Lesmateriaal van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is vernieuwd!


IVN Natuureducatie heeft het lesmateriaal van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht vernieuwd! Het lespakket bevat leuke en uitdagende opdrachtkaarten waarmee basisschoolkinderen een landgoed uit de buurt beter leren kennen. Ook landgoederen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug doen mee.

 

Lespakket

Het lesmateriaal van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is geschikt voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Het lespakket bevat een uitgebreide lesbrief voor de docenten, zodat docenten goed op de hoogte zijn van de inhoud van de bezoekles aan het landgoed. Bovendien staat er in beschreven wat docenten zowel praktisch als inhoudelijk kunnen voorbereiden met de leerlingen. Enthousiaste vrijwilligers begeleiden de bezoekles aan het landgoed. Aan de hand van leuke en uitdagende opdrachtkaarten leren de kinderen meer over de natuur en cultuur rond het landgoed. De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag en worden uitgedaagd om zelf met antwoorden te komen. Richtvragen om tot die antwoorden te komen zijn: Wat zie (voel, hoor of proef) je? Wat doet dit met je? Waar doet dit je aan denken? En wat betekent dit voor jou en voor anderen?

 

Creëren van maatschappelijke betrokkenheid

Het programma biedt kinderen de mogelijkheid om de natuur en de materiele en immateriële sporen uit het verleden van het landgoed te ontdekken. Kennis over de natuur en het verleden zorgt ervoor dat kinderen met een kritische blik betekenis geven aan en waardering hebben voor het verleden, heden en toekomst.

 

Het programma biedt bovendien voor het landgoed positieve aandacht in de (lokale) media. Het landgoed en zijn bewoners kan zich daardoor een (nog) meer centrale en open plek aanmeten in de lokale gemeenschap. Kinderen, hun ouders en de gemeenschap leren wat er ‘achter het hek’ plaatsvindt. Er ontstaat meer inzicht in en begrip over de geschiedenis en de huidige situatie van het landgoed. Zo draagt het programma bij aan de instandhouding van de landgoederen in de toekomst.

 

Doorlopende leerlijn

De kinderen maken kennis met allerlei facetten van een landgoed of buitenplaats, zoals de gebouwen, de bijzondere natuur, de (huidige) bewoners en hun voorouders, de landschapselementen en de functie van een landgoed in het verleden en het heden. Na voorbereidende binnenlessen op school bezoeken de kinderen het landgoed in de buurt van de school voor buitenlessen. De landgoedeigenaar ontvangt de groepen en al spelenderwijs leren de kinderen meer over de historie van het landgoed.

De buitenlessen worden begeleid door (IVN) vrijwilligers en staan in het teken van het ontdekken van de natuur en het cultuur erfgoed van het landgoed. De kinderen bezoeken jaarlijks of één keer per twee jaar in combinatieklassen het landgoed. Door de doorlopende leerlijn ontstaat een langdurige band tussen het landgoed, de school en de kinderen.

 

Meer weten? Kijk voor meer informatie op: www.ivn.nl/van-luchtkasteel-tot-dassenburcht