14 maart 2018

Nieuw boekje met mooie fiets- en wandelroutes

Routebureau Utrecht heeft op de Fiets en Wandelbeurs een boekje gepresenteerd met 10 mooie fiets- en wandelroutes in de provincie Utrecht, waaronder drie bijzondere routes op de Utrechtse Heuvelrug. Het boekje is te downloaden via de nieuwe website routesinutrecht.nl.

 

Routebureau Utrecht is sinds 1 januari operationeel. Op de Fiets en Wandelbeurs presenteerden gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw, wethouder Jeroen Kreijkamp, Jeroen van Noort (manager Routebureau Utrecht) en Kitty Kusters (directeur Woerden Marketing) het bureau middels de lancering van het nieuwe routeboekje aan het grote publiek.

 

Routebureau Utrecht

Gemeenten en provincie hebben Routebureau Utrecht opgezet omdat ze één aanspreekpunt wilden voor routegebonden recreatie. Het bureau richt zich op iedereen die beroepshalve met routes, recreatie en toerisme te maken heeft. Het bureau draagt zorg voor een uniform routebeheer, geeft advies en ontwikkelt routes. Daarnaast is het verantwoordelijk voor informatievoorziening en marketing. De taken van het bureau worden uitgevoerd door Recreatie Midden-Nederland.

 

Genieten van de provincie Utrecht

Gemeenten en provincie hebben de ambitie om meer inwoners en bezoekers op de fiets, wandelend of varend te laten genieten van de provincie Utrecht. Wandel- en fietsroutes zijn een belangrijke manier om Utrechtse iconen te beleven (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Romeinse Limes of de vele kastelen en buitenplaatsen). Het Routebureau Utrecht coördineert de verbetering van bestaande routes en de ontwikkeling van nieuwe routes en netwerken.

 

Wandelen en fietsen op de Utrechtse Heuvelrug

In het boekje kan je met routes 8 (klimmen bij Veenendaal), 9 (Let de Stigterpad) en 10 (Amersfoort en Soesterduinen) wandelen en fietsen op de Utrechtse Heuvelrug. Naast deze routes zijn er meer mooie plekken en routes om te wandelen en fietsen te vinden op onze site.