13 oktober 2015

Opening wandelnetwerk Stichtse Lustwarande Oost

Op donderdag 1 oktober opende Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied officieel het wandelnetwerk Stichtse Lustwarande Oost. Met de opening van dit wandelnetwerk komen er tussen Amerongen en de Grebbeberg in Rhenen 14 bewegwijzerde routes bij.

 

Wandelnetwerk

In 2007 werd de eerste fase van het wandelnetwerk Stichtse Lustwarande West aangelegd, een netwerk van 19 routes tussen Doorn en Amerongen. Recentelijk heeft het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied de aanleg van de tweede fase, Stichtse Lustwarande Oost, gerealiseerd. Nu ook het laatste deel van het netwerk klaar is voor gebruik, is er een samenhangend wandelnetwerk ontstaan tussen Doorn en de Grebbeberg van bijna 200 km aan gemarkeerde wandelroutes.

 

Het wandelnetwerk is toegankelijk via 14 poorten en Groene entrees met parkeerplaatsen. Op panelen staan voor bezoekers het wandelnetwerk en de verschillende routemogelijkheden.
 

Nieuwe inrichting

Het gehele wandelnetwerk is een uitwerking van het inrichtingsplan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het routenetwerk is een project van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, dat tot stand is gekomen onder meer dankzij Europese en AVP subsidie en door een financiële impuls van de provincie Utrecht voor recreatieve routepunten. Het recreatieschap zorgt in overleg met de gemeenten en provincie voor langjarige instandhouding van het netwerk.

 

Opening

De openingshandeling werd in ‘t Berghuis in Amerongen verricht door gedeputeerde Mariëtte Pennarts en de heer J.J.W. van Dongen, voorzitter van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. (zie foto)

 

Bron: Recreatie Midden-Nederland