28 september 2017

Prinses Irene overhandigt certificaat aan NatuurWijzers Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug


Op dinsdag 26 september reikte Prinses Irene aan vijf nieuwe NatuurWijzers in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug het NatuurWijs-certificaat uit. Dit is de feestelijke finale van een training om kinderen van basisscholen op de Utrechtse Heuvelrug kennis te laten maken met de natuur.

 

De NatuurWijzers, zo worden de begeleiders genoemd, hebben leren werken volgens de NatuurWijs werkwijze. Met NatuurWijs gaan kinderen de natuur beleven en ervaren met al hun zintuigen. NatuurWijs gaat over het verbinden met de natuur vanuit hart, hoofd en handen. In overleg met de leerkracht wordt een programma voor drie buitendagen vastgesteld, maar verder bepaalt de natuur hoe de les verloopt.

 

NatuurWijs wil door verwondering en nieuwsgierigheid in kinderen stimuleren om een zorgzame, respectvolle en betrokken houding ten opzichte van de natuur te ontwikkelen. De NatuurWijzer stimuleert de leerkracht om ook zelf met zijn klas de natuur in te gaan. De kinderen worden gestimuleerd vaker buiten te spelen en (met hun ouders) regelmatig de natuur in te gaan. Als je bedenkt dat één op de drie kinderen nooit in de natuur komt is dat geen overbodige luxe. Dat geldt zelfs voor kinderen die zo dichtbij de natuur wonen als op de Utrechtse Heuvelrug!

 

Het NatuurWijs programma in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug loopt nu 7 jaar. Ieder jaar doen er ruim 350 kinderen mee aan NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Om ook kinderen in het uitbreidingsgebied van het Nationaal Park bij de natuur te betrekken trainen we, dankzij de financiële steun van de Provincie Utrecht, Prins Bernhard Cultuurfonds en Rabobank Utrechtse Heuvelrug, een nieuwe groep enthousiaste vrijwillige NatuurWijzers.

 

Dinsdag werden de eerste vijf NatuurWijzers in het zonnetje gezet. Ze kregen hun NatuurWijs-certificaat uit handen van Prinses Irene op wiens initiatief NatuurWijs is ontwikkeld samen met Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht. Prinses Irene is tevens oprichter van het NatuurCollege en bestuurslid van Stichting NatuurWijs.

 

Scholen die interesse hebben of zich willen aanmelden voor NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vinden meer informatie op de website: www.np-utrechtseheuvelrug.nl