12 oktober 2015

Recreatieondernemers op de Utrechtse Heuvelrug wegwijs in natuur en regelgeving

Ondernemers met verblijfsrecreatie als vakantieparken of campings profiteren van de prachtige natuur en cultuur in de buurt. De omgeving biedt volop recreatiemogelijkheden voor hun gasten. Bedrijven met ambitie uit te breiden of te innoveren lopen echter vaak tegen natuurwet- en regelgeving aan.

 

Voor de ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug organiseerde IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de afgelopen weken een cursus om hen wegwijs te maken in de regelgeving rond natuurwaarden, natuurbeheer en bestemmingsplannen. Daarnaast werd er aandacht besteed aan mogelijkheden voor innovaties en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Vrijdag 10 december eindigde de cursus en ontvingen tien deelnemers hun certificaat.

 

Kansen

Naast op de hoogte zijn van actuele regelgeving en de natuurwaarde van je eigen omgeving en terrein, is een belangrijk doel van de cursus inspiratie op te doen. De deelnemers gingen met een gekwalificeerde natuurgids van IVN hun eigen terrein te (her)ontdekken. Ook stond er een excursie naar Nationaal Park De Hoge Veluwe op het programma. De ondernemers leerden over kansen en mogelijkheden om nieuwe gasten aan te trekken door gebruik te maken van de natuur van de Utrechtse Heuvelrug.

 

Onduidelijke regels

De cursus werd op vrijdag 10 december afgesloten met een debat tussen de ondernemers en o.a. een architect, fondsenwerver, communicatie-expert, natuurgidsen van IVN en de recreatieloods van de provincie Utrecht. De natuurbeschermingswet- & regelgeving waar een ondernemer dagelijks mee te maken krijgt, vragen veel tijd en aandacht. Nut en noodzaak van deze regels is voor hen niet altijd helder. Zoals de vele onderzoeken naar flora en fauna op hun terrein.

 

Hoewel de ondernemers de vele regels als drempels ervaren, concludeerden alle deelnemers dat wie gewapend is met kennis van zaken en aanklopt bij de juiste personen, aan de overheid een goede samenwerkingspartner heeft. Daarnaast wordt de natuur gezien als ‘gouden marketing instrument’.

 

Deelnemer Timo van Drie van RCN Het grote bos blikt terug: “Ik vond het leuk en verassend om bedrijven te bezoeken. Ik heb ideeën opgehaald voor het naar binnen halen van de natuur en nieuwe mensen leren kennen. Meer onderling begrip tussen provincie, gemeenten en bedrijven helpt om de samenwerking te verbeteren, back to basics.”

 

Ook van de andere deelnemers was de eerste reactie positief. Jos Oskam van Duynparc Soest vertelt: “Ik vond de cursus verassend goed. In de cursus kwam alle kennis samen door steeds andere onderwerpen en thema’s belichten. Ik vond het ook heel waardevol om organisaties beter leren kennen en nieuwe mensen te leren kennen. Op mijn eigen bedrijf ga ik concreet aan de slag met het naar binnenhalen van de natuur.”

 

Merel Toussaint is recreatieloods bij de provincie Utrecht en adviseert ondernemers bij vragen over regelgeving. Haar belangrijkste advies: ‘Door samen te werken met je zogenaamde natuurbuur, de beheerder van naburig terrein, of vrijwilligersorganisaties kun je natuurkennis van je eigen terrein vergroten.’ Zowel het nut van de onderzoeken als de inhoud ervan gaan dan meer leven voor ondernemers, volgens Toussaint. Ze vervolgt: ’Denk bijvoorbeeld ook eens aan activiteiten met je (vaste) gasten. Doe mee aan de tuinvogeltelling of betrek de gasten bij monitoring en je zult zien dat dit enthousiasme en betrokkenheid van hen oplevert. Kortom, zoek samenwerkingspartners!’

 

De deelnemers kregen aan het einde een certificaat overhandigd door de recreatieloods (zie foto).