02 juli 2015

Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei officieel van start gegaan

Op dinsdag 26 mei jl. is het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei officieel van start gegaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met ruim honderd beleidsmakers en ondernemers uit de hele regio presenteerde de nieuwe organisatie haar plannen.

 

Gesteund vanuit een breed platform van belanghebbenden wil het RBT zich ontwikkelen tot het ‘shared service center’ voor de gebiedsmarketing van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.

 

Het nieuwe RBT heeft veel plannen. Prioriteiten liggen bij het online stappen voorwaarts zetten en het vaak nog versnipperde aanbod bundelen tot een totaalproduct. Informatievoorziening op lokaal niveau zet het RBT door via 50 informatiepunten. Het RBT biedt de bezoeker de informatie op de plaats, tijd en manier die hij wil”. Het RBT zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de vele ondernemers en andere betrokkenen binnen de regio. Er geldt een zakelijke aanpak: voor alle activiteiten moet voldoende draagvlak zijn bij investeerders uit het bedrijfsleven en/of de overheden. De komende maanden wordt onder andere een start gemaakt met verdere vergroting van het netwerk, het inrichten van informatiepunten op plekken waar mensen zijn, bouwen van nieuwe websites en het bundelen van de winter-evenementen in de regio.

 

De oprichting is een initiatief van de gemeenten Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist. Samen met de voormalige VVV’s Soest, Utrechtse Heuvelrug en Vallei namen zij in 2013 het initiatief om te komen tot een nieuwe organisatie. Het is beslist geen einde van de VVV in de regio. Het is juist het begin van een nieuwe periode waarin wordt ingespeeld op de wensen van de moderne bezoeker en kansen voor samenwerking in de regio wordt benutten.