08 september 2016

Startbijeenkomst Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl

Samen naar één Nationaal Park voor de hele Heuvelrug

De ambitie om samen te komen tot één Nationaal Park voor de héle Heuvelrug: van Gooimeer tot Grebbeberg, werd vandaag onderstreept door de samenwerkende partijen uit Utrecht en Noord-Holland. Met deze ambitie gaan de partijen een uitdagend proces in. Gedeputeerden Krol uit Utrecht en Talsma uit Noord-Holland spraken tijdens de startbijeenkomst hun waardering uit voor de energie en het enthousiasme van de betrokken partijen.

 

Bron van natuur en cultuur

“Groen is het goud van de heuvelrug. Het is goed voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de regio en ook voor de economische ontwikkeling”, aldus Janine Caalders kwartiermaker voor het park nieuwe stijl. De Heuvelrug, gevormd in de voorlaatste ijstijd, is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de rug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden en uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. Het zuidelijk deel van de Heuvelrug, (ca.10.000 hectare), vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In dit gebied gaan natuur en cultuur van oudsher hand in hand. De status van Nationaal Park geeft aan hoe bijzonder dit gebied is. Een stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de provincie Utrecht en de Gooi en Vechtstreek binnen de provincie Noord-Holland.

 

Proces

Het initiatief om te komen tot een aaneengesloten Nationaal Park komt uit het gebied zelf. Naast het huidige Nationale Park, de provincie Noord-Holland en Utrecht zijn de ondernemers, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en gemeentebestuurders van betrokken gemeenten bij het proces betrokken. Om de ambitie te verwezenlijken worden de komende twee jaar gebruikt om een aantal inhoudelijke thema’s als natuurbehoud, recreatie, parkeconomie, organisatie en marketing verder uitgewerkt.

 

Volgende week wordt het initiatief van het Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl bij het Rijk ingediend als inzending voor de landelijke verkiezing Nationaal Park van Wereldklasse. Deze publieksverkiezing start op 10 oktober. Vanaf dat moment kan iedereen tot 31 oktober ook op Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl stemmen.