26 juni 2017

Vogelpanelen Amerongse Bovenpolder onthuld

 

Op vrijdag 23 juni heeft wethouder Gerrit Boonzaaijer (gemeente Utrechtse Heuvelrug) de nieuwe vogelpanelen onthuld op het uitkijkplatform in de Amerongse Bovenpolder. Op de vogelpanelen zijn de meest voorkomende vogelsoorten in dit nieuwe natuurgebied afgebeeld. ‘Zo’n educatief bord is heel leerzaam, ook voor kinderen,’ zei Gerrit Boonzaaijer bij de onthulling.

 

Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap, begon de bijeenkomst met een uitleg over de archeologische bijzonderheden van Amerongen. Duidelijk werd dat de typische landschapskenmerken op deze locatie vanaf de prehistorie een belangrijke reden vormden voor mensen om zich hier te vestigen.

 

Dat geldt ook voor bijzondere vogelsoorten, wist ecoloog Markus Feijen ter plekke aan te wijzen. Ook deze ochtend was een groep lepelaars in het riviermoeras aan het foerageren, uiteraard vanaf het uitkijkplatform meteen op de foto gezet door wethouder Boonzaaijer. De hoop is dat de lepelaar ook op deze plek gaat broeden.

 

Het oostelijke deel van de Amerongse Bovenpolder is geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat. Het moeras werd in 2001 aangelegd, gelegen op de overgang van de zanderige Utrechtse Heuvelrug naar het rivierengebied. Het opborrelende kwelwater zorgt mede voor een unieke vegetatie. Daar komen bijzondere vogelsoorten op af. Markus Feijen wees de geïnteresseerde wethouder een overvliegende visdief aan. Watersnip, blauwborst en kluut lieten zich deze ochtend niet zien, zoals ze zich overigens vaak niet laten zien. Deze vogels verbergen zich liefst in struweel en riet.

 

Soroptimistclub Utrechtse Heuvelrug droeg € 500 bij aan het nieuwe vogelpaneel op het uitkijkplatform in de Amerongse Bovenpolder.

 

De wandelroute: https://www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/amerongse-bovenpolder/ontdek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Utrechts Landschap