Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug


De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park. Op dit moment kent de stichting 11 deelnemers, namelijk 8 overheden en 3 terrein beherende organisaties (TBO’s):

• Gemeente De Bilt
• Gemeente Baarn
• Gemeente Leusden
• Gemeente Soest
• Gemeente Utrechtse Heuvelrug
• Gemeente Rhenen
• Gemeente Zeist
• Provincie Utrecht
• Natuurmonumenten
• Het Utrechts Landschap
• Staatsbosbeheer
 

Doel van de samenwerking is de krachten te bundelen om te zorgen voor een gezonde toekomst voor natuur, landschap en erfgoed op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

 

Samenwerking is de kern van het Nationaal Park en is ook de filosofie van waaruit de stichting opereert. De stichting neemt geen taken over van partijen in het gebied, maar is actief op terreinen die individuele partijen overstijgen. De stichting is een werkorganisatie die partijen bij elkaar brengt, projecten aanjaagt, lobby voert, kennis deelt en actief zoekt naar kansen om projecten te realiseren. Bovendien bewaakt de stichting de voortgang van de projecten uit de Samenwerkingsagenda 2019-2020 en zetten we ons in voor het verkrijgen van financiering voor projecten in het gebied.

 

Bestuur

Mevrouw J.D.A.D. Caalders


Raad van toezicht

Mevrouw S.C.J.M. Pijnenborg (voorzitter)

De heer P.J.M Poelmann (algemeen lid)

De heer G.A de Kruif (algemeen lid)

 

Beloningsbeleid:

De directeur-bestuurder is in dienst van de Stichting. De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vacatievergoeding conform afspraken die daarover met de directeur-bestuurder zijn gemaakt.