De natuur is heel veel waard!

Financiële constructies om natuur te beheren, te onderhouden en mee te laten groeien

 

Natuur is toch gratis? Voor heel veel mensen is het zo vanzelfsprekend dat je vrij en gratis door een groot park kan lopen. Maar wist je dat Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug van 41 eigenaren is? En dat we dus over hun terrein wandelen? Deze eigenaren geven heel veel geld uit om ervoor te zorgen dat het park, de natuur en wandelpaden mooi blijven.

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen van de natuur kan blijven genieten en hier vrij gebruik van kan maken, moeten we iets slims verzinnen om de kosten van beheer, onderhoud en ontwikkeling van natuurkwaliteit te kunnen financieren. Helemaal omdat we weten dat in 2030 waarschijnlijk twee keer zoveel bezoekers van het park gebruik maken.

 

Deze werktafel “financiële constructies” buigt zich dan ook over de vraag:
Hoe kunnen we een financiële bron creëren (EEN GROENE KLUIS), waar geld in terecht komt van particuliere en publieke organisaties die direct of indirect geld verdienen aan, of geld over hebben voor een mooie groene omgeving en waar we geld uit kunnen halen om de omgeving voor iedereen open en mooi te houden?

 

De experts aan tafel wisselden diverse actuele ontwikkelingen en voorbeelden uit, om op grond daarvan tot een heel nieuw idee te komen voor deze casus. Belangrijke ontwerpeis voor de constructie is dat het werkt voor zowel de exploitatiekosten, ontwikkelkosten als gebruikskosten van het park.

 

Aanknopingspunten voor een oplossing

Van BIZ naar NIZ

Een van de invalshoeken die werd ingebracht is de gedachte van een Bedrijven Investeringszone, een constructie waarmee de kwaliteit van het gebied als een geheel wordt aangestuurd. Wellicht is dan ook een NIZ-constructie denkbaar: een Natuur Investeringszone?

 

Groene Kluis

Een voorbeeld uit Apeldoorn “de Groene Kluis” bleek ook een aanknopingspunt. Het gaat om een ‘verordening groene balans’ waarbinnen compensatie en verevening van groene waarden mogelijk is.

 

Nieuw juridisch kader;
Een ander aanknopingspunt is een nieuw juridisch kader: ‘Fonds Ruimtelijke Kwaliteit’ waarmee ook publiekrechtelijk zaken binnen een fonds geregeld kunnen worden, mits afgedwongen in een omgevingsvisie.

 

Fiscale invalshoeken

Verder werd ook nagedacht over fiscale mogelijkheden om investeringen in een “groene kluis” aantrekkelijk te maken.

 

 

Tot slot

Uiteraard is ook gesproken over een manier om geld te verdienen in het gebied zelf. De Mountainbike vignetten is hiervan een mooi voorbeeld. De mountainbikers dragen op deze manier bij aan het onderhoud van mountainbikeroutes en natuur.

 

Hoe verder?
De uitkomsten van deze werktafel krijgt een vervolg:

 1. De Groene Kluis / PARKvanONS-fonds:
  Een aantal deelnemers werken een frame voor deze constructie verder uit.
 2. Trees for All
  Zij gaan in gesprek met het NPUH om plekken te vinden voor bomenplant.
 3. Storytelling
  We gaan aansprekende verhalen maken om de waarde van natuur beter onder de aandacht te brengen bij ondernemers en gebruikers.
 4. Co-creatie
  We gaan hulp zoeken om een aantal ideeën uit deze sessie verder uit te kunnen werken.

 

DENK MEE!
Wil je meedenken over de Utrechtse Heuvelrug? Stuur dan een email en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.