Beleidsplan: Samenwerkingsagenda

In januari 2018 hebben 17 partijen de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug 2019-2020 ondertekend. In deze agenda staan de gezamenlijke ambities en activiteiten voor de komende jaren. Deze agenda is tot stand gekomen na een breed proces met tal van organisaties en betrokkenen die de natuur, het landschap en het erfgoed op de Heuvelrug een warm hart toedragen. De Samenwerkingsagenda is een dynamisch document. Dat betekent dat de partners regelmatig bekijken waar aanscherping of aanpassing aan de orde is.

De overkoepelende ambitie is meer natuur, meer geld voor natuur en meer draagvlak voor natuur. De gebiedspartijen willen een beweging op gang brengen van mensen die zich hiervoor inzetten. Daarbinnen hebben we de volgende 6 ambities:

  • Ambitie 1: Natuur, landschap en cultuurhistorie
  • Ambitie 2: Beleving en toegankelijkheid vergroten
  • Ambitie 3: Toezicht en handhaving: effectief en efficiënt
  • Ambitie 4: Merkversterking
  • Ambitie 5: Groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed
  • Ambitie 6: Uniek Nationaal Park

De Samenwerkingsagenda is de inhoudelijke leidraad voor de activiteiten die de samenwerkende partners de komende jaren ondernemen. De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park en heeft een belangrijke rol in het faciliteren van de samenwerking en het aanjagen van vernieuwing.

Meer informatie

Download hier ons Beleidsplan, de Samenwerkingsagenda.