Projecten Nationaal Park

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park en de samenwerking daarbinnen. We werken samen met onze partners vanuit de Samenwerkingsagenda aan het realiseren van zes ambities die bijdragen aan het behoud en beheer van natuur, landschap en erfgoed van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

We zijn een kleine, slagvaardige organisatie die in het leven geroepen is om de projecten uit de Samenwerkingsagenda te coördineren, faciliteren, aan te jagen en om nieuwe kansen te signaleren en te verzilveren.

Ook is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug  verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘pakket routes en paden’: het beheer van een aantal fiets­ en wandelpaden in opdracht van gemeenten en provincie.  Daarnaast controleren we alle bomen langs routes en paden die wij beheren op veiligheid. Waar nodig treffen we maatregelen.

Hieronder een greep uit onze actuele projecten.

Heuvelrugalliantie

Veel groene vrijwilligers, actieve bewoners en duurzame ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug zetten zich in voor natuur, landschap en erfgoed. Dat is belangrijk, want er is veel inzet nodig om natuur en erfgoed voor de toekomst te behouden en verder te ontwikkelen. Lees verder.

Heuvelrugtuinen

Jij kunt onderdeel worden van het Nationaal Park. Door het aanleggen van een Heuvelrugtuin. Een Heuvelrugtuin is minstens 60% groen, er wordt gifvrij getuinierd, het biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Lees verder.

Zusterparken

Initiatiefgroepen, bedrijven en instellingen in de steden om de Utrechtse Heuvelrug  zetten zich in voor meer groen en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Om te laten zien dat ze daarmee de groene verbindingen onderling en naar de Heuvelrug versterken, noemen ze zich Zusterparken van het Nationaal Park. Lees verder.

Heuvelrug Blond bier

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei hebben samen met de duurzame Utrechtse brouwerij De Leckere dit Heuvelrugbier ontwikkeld. Iedereen die dit bier drinkt, steunt hiermee gelijk de natuur. Lees verder.

Blauwe Agenda

Onder de naam ‘Blauwe Agenda’ zijn afspraken gemaakt om problemen door watertekort én wateroverlast in en rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer. Lees verder.

Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Lees verder.