Home   ›   Doen   ›   Activiteiten   ›   details

Planten en korstmossen in de Zanderij Maarn

23
JUN

Tegenwoordig heeft het echter een hoge natuurwaarde sinds het gebied in 2002 is gesaneerd en tot natuurgebied is omgevormd. De eerste jaren werd het gebied afgesloten voor publiek, zodat de begroeiing zijn gang kon gaan. Zo ontstond een natuurlijk terrein met een spontaan opkomende vegetatie.

De noordkant van de plas bestaat uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten; maar liefst 14 plantensoorten van de rode lijst komen hier voor! Naast droog schraalland zien we hier biotopen van ruderaal terrein, bos en moeras waarbij successie heel duidelijk zichtbaar is.

De Zanderij is niet alleen rijk aan bijzondere planten, maar ook qua fauna een interessant gebied. Er komen veel ringslangen en zeldzame libellensoorten voor en er nestelen grondbroeders zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. Het is bovendien een belangrijke natuurschakel voor de trek van dieren naar het ecoduct Mollenbos.

Voor meer informatie zie:

https://www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn/activiteiten/planten-en-korstmossen-in-de-zanderij-maarn

Kenmerken
zondag 23 juni
vanaf 14:00
Bergweg 0
3951 MH
Maarn