12 juli 2018

Wilde Stad Café belicht kansen voor groen in de provincie Utrecht


Op 24 mei was voorzitter Janine Caalders een van de sprekers bij het Wilde Stad Café. Samen met gedeputeerde Mariëtte Pennarts en directeur Staatsbosbeheer Wout Neutel constateerde ze dat er veel kansen liggen om natuur in Utrecht meer te benutten voor recreatie, en daar ook meer ondernemerschap aan te koppelen. Tegelijkertijd benadrukte ze dat natuur er niet alleen is voor recreatie en brak ze een lans voor een goede zonering én voor voldoende aandacht en geld voor beheer en toezicht.

 

Lees hier het volledige verslag van het Wilde Stad Café