Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug


In 2003 sloegen de landeigenaren op en rond de Utrechtse Heuvelrug de handen ineen en werd Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel geopend. Een bijzondere mijlpaal, want het ging om ruim 30 partijen die samen gingen werken: landgoedeigenaren, natuurorganisaties, provincie Utrecht, gemeenten, terreinbeheerders en belangenorganisaties.

 

En bovendien een erkenning van de natuur- en cultuurhistorische waarden van de heuvelrug, want met de oprichting van het nationaal park zetten de partijen zich gezamenlijk in voor betere bescherming, beheer en ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug.

 

Commissie Heuvelrug en Gebruikersplatform

Het bestuurlijke hart van het nationaal park wordt gevormd door de Commissie Heuvelrug, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en secretaris. In de commissie zijn terreineigenaren, overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd.

Daarnaast is een Gebruikersplatform ingesteld; een klankbordgroep voor de gebruikers van het nationaal park. Het platform is onafhankelijk en geeft (on)gevraagd advies.

 

Nationale parken

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is 1 van de 20 nationale parken in Nederland.

 

Samen op weg naar één Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Heuvelrug is groter dan het huidige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De groene ruggengraat van de Heuvelrug strekt zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Eén Nationaal Park voor de hele Heuvelrug is de beste manier om dit bijzondere gebied te beschermen en te ontwikkelen. Daarom hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen om de uitbreiding te regelen. Lees meer over dit proces.