Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug


In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werken de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug samen met andere organisaties en gebiedspartijen aan de bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed.

 

Samenwerkingsagenda 2019-2020

In de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug 2019-2020 2020 staan de gezamenlijke ambities en activiteiten voor de komende jaren beschreven. De Samenwerkingsagenda vormt daarmee een belangrijke basis voor de bescherming en ontwikkeling van het Nationaal Park.

Hier lees je meer over de Samenwerkingsagenda.

 

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park en de samenwerking daarbinnen. Het is een kleine, slagvaardige organisatie die in het leven geroepen is om de projecten uit de Samenwerkingsagenda te coördineren, faciliteren, aan te jagen en om nieuwe kansen te signaleren en te verzilveren. Terreinbeheerders, gemeenten en provincie nemen deel aan de stichting. Hier lees je meer over de stichting.

 

Nationale parken

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is 1 van de 21 nationale parken in Nederland. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur.

 

Samen op weg naar één Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Heuvelrug is groter dan het huidige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De groene ruggengraat van de Heuvelrug strekt zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Eén Nationaal Park voor de hele Heuvelrug is de beste manier om dit bijzondere gebied te beschermen en te ontwikkelen. De gemeenten Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Leusden en Woudenberg maakten al deel uit van het Nationaal Park. Inmiddels zijn Baarn, Soest en De Bilt als nieuwe gemeenten ook aangehaakt. De komende jaren starten we het proces om een formele aanvraag in te dienen bij de minister voor uitbreiding van het Nationaal Park. Lees meer over dit proces.