Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Samen op weg naar één Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Samen op weg naar één Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Heuvelrug strekt zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Al ruim 150.000 jaar een eenheid sinds haar vorming in de ijstijd. Het huidige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beslaat nu alleen het zuidelijke deel van de hele Heuvelrug: van Rhenen tot de A28. Eén Nationaal Park voor de hele Heuvelrug is de beste manier om dit bijzondere gebied te beschermen en te ontwikkelen. Daarom hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen om de uitbreiding te regelen.

 

Waarom uitbreiden?

  • Partijen hebben elkaar nodig om het gebied te beheren, te ontwikkelen en te beschermen
  • Samen staan we sterk, zijn we zichtbaar en herkenbaar, waarmee we kansen kunnen creëren om nieuwe geldstromen aan te boren
  • Een Nationaal Park biedt een platform waar overkoepelende zaken zoals beheer en toezicht efficiënt en effectief kunnen worden georganiseerd.

 

Welke stappen zetten we?

De samenwerkende partijen zitten middenin een uitdagend proces. Een proces dat moet leiden tot concrete antwoorden op vragen, oplossingen voor problemen die soms al lang spelen en vragen om een hernieuwde samenwerking tussen bekende en nieuwe partijen.

 

De ruimtelijke ambities zijn inmiddels in kaart gebracht, samen met een groot aantal gebiedspartijen, betrokken vrijwilligers en lokale belangen- en gebruikersgroepen. Bekijk de ambitiekaart en brochure met meer achtergrondinformatie. In de brochure staat ook een zoneringskaart waarop duidelijk wordt op welke plekken het belangrijk is dat het rustig blijft en op welke plekken de natuur meer recreatie aankan.

 

Op 25 januari jl. is een intentieovereenkomst ondertekend waarmee 17 partijen de ambitie voor een vernieuwd en groter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug omarmden. Op basis van deze ambitie is een samenwerkingsagenda opgesteld, die de koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park. Deze wordt de komende maanden tot aan de zomer verder aangescherpt. Hierbij betrekken we ook de individuele, particuliere terreineigenaren om met hen tot afspraken te komen over het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Tegelijkertijd werken we aan afspraken om de projecten te financieren en een transparant en efficiënt organisatiemodel voor de samenwerking. In de loop van 2018 nemen de verschillende organisaties een besluit over deelname aan het Nationaal Park en de oprichting van het samenwerkingsverband.

 

Wie doen er mee?

De Heuvelrug gaat over meerdere grenzen heen van provincies, gemeenten en waterschappen. Hoe de begrenzing  van het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug er straks uit komt te zien weten we nog niet precies. Alle partijen die de meerwaarde inzien van een Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kunnen meedoen.

In verschillende clusters werken de volgende partijen samen aan concrete producten en afspraken: provincie Utrecht en Noord-Holland, 17 gemeenten, 4 terreinbeherende organisaties (Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat), UPG en afzonderlijke landgoedeigenaren, verschillende belangenorganisaties en ondernemers.

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen in het proces om te komen tot één Nationaal Park? Uitnodigingen ontvangen om zelf een keer mee te denken? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief. Lees hier alvast de meest recente nieuwsbrieven:

 

Nieuwsbrieven 2017:

 

In de verschillende documenten vind je allerlei informatie over het proces.

 

Heb je vragen of goede ideeën? Zelf meedoen?

Neem dan contact met ons op via info@npheuvelrug.nl.