De toekomst van groen is groei

De week van het Parkinclusief Ontwikkelen

Hoe kunnen we de natuur in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug mee laten groeien met de groei van onze welvaart? Deze vraag staat centraal in de Week van het Parkinclusief Ontwikkelen, die van 2 t/m 6 december voor de tweede keer georganiseerd wordt door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Tijdens verschillende werktafels die tijdens deze week worden georganiseerd, bundelen we zoveel mogelijk kennis, wijsheden en doe-kracht om het gedachtengoed te verspreiden en nieuwe initiatieven te bedenken of een stap verder te helpen.

 

Ons doel met Parkinclusief Ontwikkelen: met de groei van de economie ook de natuur mee laten groeien. Meegroeien met de bouw van huizen en kantoren, maar ook met het toenemende verkeer en toerisme. In vijf verschillende werktafelbijeenkomsten en brainstormsessies werken ongeveer honderd deelnemers (stadsmakers, ondernemers, creatieven) aan oplossingen. We blikken kort terug en geven een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

 

Op de hoogte blijven van de uitkomsten van de werktafels? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In het nieuws

Op 3 december was Janine Caalders, voorzitter van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, te gast in de uitzending van het programma UVandaag van RTV Utrecht om toelichting te geven op het Parkinclusief Ontwikkelen. (van 00:34 tot 6:30) Kijk het hier terug!


Dit moet je weten over Parkinclusief Ontwikkelen

Wat is Parkinclusief Ontwikkelen?

We willen het groen laten meegroeien met de economie. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • natuur toe te voegen (bomen planten)
  • de kwaliteit van de natuur te verbeteren
  • mee te doen/helpen aan het beheer van het park
  • zorgen dat het onderhoud van natuurgebieden, fiets- en wandelpaden wordt meegenomen in de businesscase bij nieuwe ontwikkelingen
  • mee te denken hoe we samen de natuur duurzaam houden

 

Waarom is dit nodig?

Er is in veel gebieden sprake van groei, stedelijke groei, groei in toerisme, economische groei. Ondertussen zien we dat natuur onder druk staat. En dat terwijl natuur het antwoord is op veel maatschappelijke uitdagingen zoals schone lucht, CO2-reductie, gezondheid, diersoorten die verdwijnen, stikstof….Groene parken met natuur moeten ons fundament zijn bij alles wat we ontwikkelen en waarin we groeien.

 

Wat gebeurt er tijdens de Week van het Parkinclusief Ontwikkelen?

In een week tijd, bundelen we zoveel mogelijk kennis, wijsheden en doe-kracht om het gedachtengoed te verspreiden en nieuwe initiatieven te bedenken of een stap verder te helpen! Een week vol expertontmoetingen, brainstorms en een avondje In Tivoli de Helling.

 

Wat is het doel van de Week van het Parkinclusief Ontwikkelen?

Dat groen moet meegroeien is nog lang geen vanzelfsprekendheid. De week van het Parkinclusief Ontwikkelen is daarom ook bedoeld als bewustwording en stimulans. Het daagt deelnemers uit om antwoord te geven op vragen als: Wat gebeurt er als we onze leefomgeving beschouwen als een aaneengesloten (natuur)park dat voor iedereen waarde heeft, dat met onze welvaart meegroeit en waar we samen voor zorgen? Een groot park waarbinnen we ondernemen, voedsel verbouwen, wonen, ons verplaatsen, recreëren, sporten, genieten en tot rust komen? Welke slimme verbindingen en financiële constructies ontstaan er dan?

 

Wat gaat de omgeving ervan merken? Wat kunnen inwoners, bezoekers hiermee?

We gaan laten zien hoe waardevol het is om dicht bij een Nationaal Park te kunnen wonen en hier te kunnen recreëren. We hopen dat je gaat zien dat er steeds meer groen en natuur ontstaat, waar je zelf ook aan kan bijdragen. Heuvelrugtuinen, verbindingen vanuit jouw buurt naar het park, misschien wel een parkfestival, en wie weet heuvelrugwoningen.

 

Hoe kun je ideeën kwijt als je niet betrokken bent?

Ideeën zijn van harte welkom. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen met een idee, ook zelf aan de slag gaat. Als je hulp nodig hebt bij verbindingen van andere initiatieven kan het NPUH je wellicht helpen.

Terugblik FinanciŽle werktafel
Rotsoord Groen #2
Rotsoord Groen #2