Op 8 december 2020 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug afspraken gemaakt om een betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. Deze terreineigenaren zijn voornemens om vanaf 1 januari 2022 de aankoop van een Utrechtse Heuvelrug (UH)-ruitervignet verplicht te stellen voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over hun terrein lopen.

 

Instandhouding paden

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben zij samen met vertegenwoordigers van gebruikers gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Zodat de paden toegankelijk blijven en geschikt zijn om zo veilig mogelijk te berijden.

Samenwerking

Deze samenwerking tussen terreineigenaren en vertegenwoordigers van ruiters en menners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft geleid tot de afspraken in de nu ondertekende intentieovereenkomst.  Verwacht wordt dat de prijs van een jaarvignet voor de Utrechtse Heuvelrug rond de € 60,- zal liggen. Hiervoor staat de vignethouder dan minimaal zo’n 200 km aan paden ter beschikking.

Q&A voor ruiters en menners over nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

 • Wat is het Utrechtse Heuvelrug (UH)-ruitervignet?

  Je staat er misschien niet direct bij stil, maar als je buiten rijdt, ben je in feite te gast bij de betreffende terreineigenaar. Die eigenaar kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de paden. Het ruitervignet is een bewijs dat je betaald hebt en met je paard mag rijden op de paden die door de deelnemende terreineigenaren zijn opengesteld voor ruiters en/of menners. Als het UH-ruitervignet is ingevoerd, ben je verplicht dit aan te schaffen wanneer je op terreinen van deelnemende eigenaren rijdt. Het UH-ruitervignet geldt zowel voor ruiters als menners.

 • Waarom moet ik betalen voor het gebruik van de ruiter- en menpaden?

  Jarenlang konden in veel gebieden ruiters en menners zonder te betalen ruiter- en menpaden gebruiken. De afgelopen jaren hebben bezuinigingen en een terugtredende overheid tot gevolg gehad dat er minder geld is voor natuur en recreatie, terwijl het wel steeds drukker wordt in de natuurgebieden.

  De subsidie voor recreatieve voorzieningen is al lang niet meer kostendekkend voor de basisvoorzieningen voor de grote aantallen wandelaars en fietsers, waarvoor die subsidie bedoeld is. Het kost terreineigenaren veel moeite om deze voorzieningen op orde te houden.

  Voor de extra voorzieningen voor specifieke, kleinere doelgroepen die het gebied intensiever gebruiken, is daarom een eigen bijdrage van gebruikers noodzakelijk geworden. Dat geldt, naast de mountainbikepaden, ook voor de ruiter- en menpaden. De gebruikersbijdrage heeft dus als doel om de ruiter- en menpaden te behouden.

 • Waarom wordt het nieuwe UH-ruitervignet duurder dan het mountainbike-vignet op de Utrechtse Heuvelrug?

  Dit heeft te maken met het verwachte aantal te verkopen vignetten, het aantal kilometer pad dat beschikbaar is en wat er nodig is om de paden in stand te houden. De groep mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug is vele malen groter dan de groep ruiters en menners. Terwijl het aantal kilometers pad dat hen ter beschikking staat, minder is. Daar komt nog bij dat de mountainbikers als vrijwilligers het meeste onderhoud aan de mountainbikepaden zelf kunnen doen, terwijl voor ruiter- en menpaden vaker professioneel materieel ingezet moet worden.

 • Waar gaat het nieuwe UH-ruitervignet gelden?

  Op dit moment is duidelijk dat het UH-ruitervignet in elk geval gaat gelden voor de paden van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest en landgoed Eyckenstein; in totaal zo’n 200 km. De komende tijd wordt verkend of er ook andere terreineigenaren aan willen haken bij dit UH-ruitervignet.

 • Geldt het vignet ook voor andere gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten?

  Het UH-ruitervignet geldt alleen voor hun gebieden op de Utrechtse Heuvelrug.

 • Hoe zit het met de gebieden op de Utrechtse Heuvelrug waar ik nu al een vignet nodig heb?

  Dat verschilt per gebied.

  • Goois Natuurreservaat: heeft zijn eigen vignet.
  • Landgoed Pijnenburg: heeft zijn eigen vignet.
  • Soest: houdt vooralsnog zijn eigen vignet voor ruiters en menners die alleen in Soest rijden. Maar UH-vignethouders mogen hier straks ook rijden zonder bij te betalen.
  • Panbos – Beerschoten: het hier nu vereiste vignet van het Utrechts Landschap zal worden vervangen door het UH-ruitervignet.
  • Den Treek – Henschoten: heeft zijn eigen vignet.
 • Waarom komt er niet één ruitervignet voor de hele Utrechtse Heuvelrug?

  Voor de gebruikers zou dat inderdaad het mooist zijn. Maar niet alle terreineigenaren kiezen op dit moment al voor een gezamenlijk systeem. Mogelijk sluiten in de toekomst meer terreineigenaren zich aan, zodat het gezamenlijke vignetgebied groter wordt.

 • Wanneer wordt het UH-ruitervignet verplicht?

  De bedoeling is dat het UH-ruitervignet vanaf 1 januari 2022 gaat gelden.

 • Hoe en waar kan ik het UH-ruitervignet straks kopen?

  Er komt een webshop waar het UH-ruitervignet te koop is.

 • Komt er ook een dag-vignet?

  Ja, er zal ook een dag-vignet komen.

 • Wat gaat het vignet kosten?

  De verwachting is dat het UH-ruitervignet ongeveer € 60,- voor een jaar zal gaan kosten.

 • Wat gebeurt er met het geld dat binnenkomt uit de verkoop van vignetten?

  Het geld dat binnenkomt wordt verdeeld over de deelnemende terreineigenaren. Deze gebruiken het om de kosten te dekken van het open- en in stand houden van de ruiter- en menpaden, het onderhoud hiervan en de zorg voor de (boom)veiligheid. Een klein gedeelte van het vignetgeld is bedoeld voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug, waar je als ruiter of menner ook van mee geniet. De kosten zijn van te voren vastgesteld en vormen mede de basis voor de prijs van het vignet. Het UH-vignet zorgt ervoor dat de kwaliteit van de paden afdoende blijft, zodat gebruikers veilig en plezierig kunnen genieten van hun rit. Er verdwijnen dus geen paden, het vignet houdt de nu aanwezige paden op terrein van aan het UH-ruitervignet deelnemende terreineigenaren juist in stand.

 • Waar moet ik zijn als ik meer wil weten over het UH-ruitervignet of mee wil denken bij de verdere uitrol?

  De ondertekende intentieovereenkomst vormt de basis, waarop de komende maanden verder wordt uitgewerkt hoe het ruitervignetsysteem precies gaat werken. In die fase zullen nog allerlei details afgesproken en geregeld moeten worden. Dat doen vertegenwoordigers van terreineigenaren en gebruikers ook weer gezamenlijk. Op dit moment zijn dus nog niet alle vragen te beantwoorden. Als je meer wilt weten of mee zou willen denken in het vervolg, kan je je melden bij info@np-utrechtseheuvelrug.nl o.v.v. vraag ruitervignet.