Zusterpark in wording: Het Groene Spoor

De werkgroep “Het Groene Spoor” is opgericht in 2007. Hun doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Hierbij willen ze gebruik maken van de open terreinen, die liggen aan de noordzijde van de spoorlijnen (het centraal station Amersfoort en het rangeerterrein). Ze willen ook de omwonenden, zowel bewoners als bedrijven, deel laten nemen in de aanleg en het beheer van de delen van Het Groene Spoor en zo uit te groeien tot een steeds groter wordende groep in Amersfoort.

Op 20 januari 2021 hebben ze aangekondigd aan te willen sluiten als zusterpark. Ze deden daarbij ook de oproep aan andere groene initiatiefnemers in Amersfoort om mee te doen.

Wil je meer weten over Het Groene Spoor? Kijk dan op hun website: www.hetgroenespoor.nl

Zusterpark Amersfoort: Het Groene Spoor

De werkgroep “Het Groene Spoor” is opgericht in 2007. Hun doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.