Vogels kijken op de Utrechtse Heuvelrug

Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dankzij het afwisselende landschap – van bos tot uiterwaarden – en de vele soorten planten en bomen, vind je er meer dan 100 vogelsoorten! Vogels kijken op de Utrechtse Heuvelrug is dus zeker een aanrader.

In de bossen

Zo vind je in de bossen verschillende spechtensoorten – waaronder de groene en de kleine bonte specht – en bekende soorten als de boomklever en de zwarte mees. Maar met geluk spot je ook de grauwe vliegenvanger. Of de kuifmees, kruisbek of vuurgoudhaan in de naaldbossen. En wie weet zie of hoor je tegen de schemering de bosuil. Ook het gekras van de raaf is niet te missen. Hij heeft na herintroductie in de jaren zeventig gelukkig zijn plek weer gevonden op de Utrechtse Heuvelrug. 

Op de heide

Hou bij de natte vennen en heidevelden op bijvoorbeeld het Leersumse veld je kijker bij de hand voor de boomleeuwerik, geelgors, geoorde fuut en de wintertaling. 

Uiterwaarden

De grootste verrassingen vind je in de uiterwaarden bij Amerongse Bovenpolder. Vanaf de uitkijktoren heb je een prachtig overzicht van dit jonge moerasgebied. Sinds Staatsbosbeheer hier een kwelmoeras met plas-draszones aan heeft gelegd, is het een waar vogelparadijs geworden. Op en langs het water tref je ganzen, lepelaars, kleine zwanen, kluten en zomertalingen. Houd je ogen open voor het porseleinhoen, de blauwborst, kleine plevier en zelfs het woudaapje en de kwartelkoning. Met enig speurwerk spot je tussen het riet wellicht de waterral, roerdomp en de watersnip. Houd in ieder geval ook je kijker gereed voor de visarend die hier steeds vaker wordt waargenomen! 

Langs de Amerongse Bovenpolder en door het Amerongse Bos is een blauw gemarkeerde wandelroute uitgezet van 6 km. 

Wil je het beste uitzicht op de vogels van de Utrechtse Heuvelrug?

Kijk op vogelkijkhut.nl voor alle vogelkijkhutten in het gebied. 

Check de vogelkijkhutten