Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park en de samenwerking daarbinnen. We werken samen met onze partners vanuit de Samenwerkingsagenda aan het realiseren van zes ambities die bijdragen aan het behoud en beheer van natuur, landschap en erfgoed van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

We zijn een kleine, slagvaardige organisatie die in het leven geroepen is om de projecten uit de Samenwerkingsagenda te coördineren, faciliteren, aan te jagen en om nieuwe kansen te signaleren en te verzilveren.

Hieronder een greep uit onze actuele projecten.

Projecten

investeren in groen
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug  verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘pakket routes en paden’: het beheer van een aantal fiets­ en wandelpaden in opdracht van gemeenten en provincie. Daarnaast controleren we alle bomen langs routes en paden die wij beheren op veiligheid. Waar nodig treffen we maatregelen
Image description
De stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zet zich in om in samenwerking met andere partners in de omgeving kennisleemtes in het gebied te identificeren en samen te brengen in een onderzoeksagenda.
Go to Kennisbank Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Ga naar Go to Kennisbank Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Image description
Europees samenwerkingsverband om duurzame natuurgerichte mobiliteit en recreatie in natuurgebieden te stimuleren.
Go to Interreg project MONA Ga naar Go to Interreg project MONA
Image description
De gebiedspartners van de Heuvelrug werken via de Blauwe Agenda daarom samen aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem, waarin alle waterfuncties een duurzame plek vinden.
Go to Blauwe Agenda Ga naar Go to Blauwe Agenda
Image description
Met een Heuvelrugtuin draag je bij aan de versterking van de biodiversiteit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook levert het een positieve bijdrage aan het klimaat en voldoende schoon drink- en grondwater.
Go to Heuvelrugtuinen Ga naar Go to Heuvelrugtuinen
Image description
Zusterparken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatsverandering, versterken de biodiversiteit en zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad.
Go to Rotsoord en Het Hof van Cartesius zijn Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Ga naar Go to Rotsoord en Het Hof van Cartesius zijn Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Overige projecten

Image description
Veel groene vrijwilligers, actieve bewoners en duurzame ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug zetten zich in voor natuur, landschap en erfgoed. Dat is belangrijk, want er is veel inzet nodig om natuur en erfgoed voor de toekomst te behouden en verder te ontwikkelen.
Go to Heuvelrugalliantie Ga naar Go to Heuvelrugalliantie
Image description
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een eigen streekproductenlijn. Deze bijzondere producten zijn extra bijzonder, omdat voor ieder verkocht product een percentage wordt afgedragen aan natuurbeheer en – behoud. Zo kunnen we blijven zorgen voor dit prachtige gebied, ook voor de generaties na ons.
Go to Streekproducten Ga naar Go to Streekproducten
Image description
‘Hoeders van de Heuvelrug’ is hét netwerk voor bedrijven en organisaties die de streek een warm hart toedragen. Samen met andere ondernemers uit de regio draag je bij aan het behoud en de ontwikkeling van bijzondere landschappen en cultureel erfgoed.
Go to Hoeders van de Heuvelrug Ga naar Go to Hoeders van de Heuvelrug