Samenwerking, onderzoek en kennisdeling

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is dé verbindende kracht voor partijen die actief zijn in dit prachtige gebied. We brengen terreineigenaren, betrokken overheden, regionale partners en inwoners en bedrijven bij elkaar en pakken gezamenlijk gebiedsbrede vraagstukken aan.

Dat doen we door het stimuleren en organiseren van samenwerking, onderzoek en kennisdeling. Zo zetten we ons in voor bescherming en behoud van de Utrechtse Heuvelrug, waarbij we streven naar een balans tussen mens en natuur.

Lees hier meer over onze projecten.

Uitgelicht

Nationaal Park aanwezig bij het Impact Event Duurzaam Zeist
Schoon en voldoende water - Samenwerken aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem, waarin alle waterfuncties een duurzame plek vinden.
Ga naar Blauwe Agenda Ga naar Ga naar Blauwe Agenda
Image description
Duurzame mobiliteit - Europees samenwerkingsverband om duurzame natuurgerichte mobiliteit in natuurgebieden te stimuleren.
Ga naar Interreg mobiliteitsproject MONA Ga naar Ga naar Interreg mobiliteitsproject MONA
Image description
Groen in de stad - Zusterparken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering, versterken de biodiversiteit en zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad.
Ga naar Zusterparken Ga naar Ga naar Zusterparken

Kennis ontwikkelen en delen

Kennis ontwikkelen en delen staat aan de basis van al onze programma’s. Dat doen we door samen te werken met universiteiten en kennisinstituten, maar ook met educatieve programma’s voor basisscholen. Daarnaast hebben we een uitgebreide kennisbank die voor iedereen toegankelijk is.

Image description
Wetenschappelijk onderzoek
Ga naar Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug Ga naar Ga naar Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug
Image description
Educatieprogramma voor groep 5 en 6
Ga naar Ga op reis met HeuvelrugWijs Ga naar Ga naar Ga op reis met HeuvelrugWijs
Image description
Rapportages en onderzoeksverslagen verzameld
Ga naar Kennisbank Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Ga naar Ga naar Kennisbank Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Heuvelrugmonitor

Een visueel overzicht van diverse data is te vinden binnen de Heuvelrugmonitor. Deze geeft inzicht op vier thema’s: water, natuur, milieu en recreatie op en om de Utrechtse Heuvelrug. Hiermee is er één plek waar informatie over trends rondom allerlei ontwikkelingen samengebracht wordt en is deze kennis voor iedereen toegankelijk.

Bekijk de Heuvelrugmonitor

 

Aan deze projecten werken we ook:

Heuvelrugtuinen – Een stukje Nationaal Park in je achtertuin

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug onderscheidt zich van de meeste andere nationale parken in Nederland door de vele mensen die er wonen, werken en leven. In dit project maken bedrijven en inwoners van hun tuin een Heuvelrugtuin: deze bestaat voor minstens 60% uit groen, met inheemse planten die schuil- en voedselplaatsen bieden aan bijen, vlinders en vogels. Ook wordt er regenwater opgevangen, waardoor de tuin beter bestand is tegen periodes van droogte en wateroverlast.

Zo wordt de betrokkenheid van bewoners bij het Nationaal Park en hun directe leefomgeving vergroot en worden over de gehele Utrechtse Heuvelrug tuinen omgevormd tot stukjes Nationaal Park, met als doel het versterken van de biodiversiteit.

Lees meer over Heuvelrugtuinen

Agroforestry – Proefpercelen op de Heuvelrug

Om landbouwsystemen robuuster te maken, kan agroforestry worden toegepast. Hierbij worden houtige gewassen als bomen en struiken gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. De combinatie van verschillende teelten zorgt o.a. voor een gezondere bodem, meer biodiversiteit en meer klimaatbestendigheid. In totaal worden er binnen deze pilot vijf proefpercelen aangeplant rond de Utrechtse Heuvelrug.

Zo kunnen boeren op korte termijn aan de slag met agroforestry zonder dat ze hun gehele bedrijfsmodel hoeven aan te passen. Het opdoen van kennis en het delen hiervan is een belangrijke doelstelling binnen dit project.

Beleefweek – Beleef het Nationaal Park

De Beleefweek is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met IVN Natuureducatie en het Regionaal Bureau voor Toerisme. Een week vol activiteiten om het bijzondere gebied Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te kunnen beleven en te leren kennen, met als doel om het draagvlak van en de binding met het gebied te verhogen onder bewoners en bezoekers.

Gebiedsbiografie – Het verhaal van de Utrechtse Heuvelrug

In samenwerking met gebiedspartners werken we aan een overkoepelende gebiedsbiografie van de Utrechtse Heuvelrug inclusief flanken. Deze beschrijft hoe het gebied door de tijd heen veranderde onder invloed van de wisselwerking tussen mens en natuur, en hoe het verleden het hedendaagse landschap beïnvloedt.

Het opstellen van de biografie helpt om de historie én het heden van de natuur en de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en haar flanken beter te begrijpen om tot een betere visievorming van het gebied te komen. Dit project wordt uitgevoerd op verzoek van Provincie Utrecht.

Climate Smart Forestry – Onderzoek naar klimaatbestendig bos

De bossen op de Utrechtse Heuvelrug hebben te maken met verschillende uitdagingen door klimaatverandering, met periodes van extreme neerslag en lange periodes van droogte. Om deze bossen veerkrachtiger te maken en de biodiversiteit te vergroten doet de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug samen met de Universiteit Utrecht en Staatsbosbeheer onderzoek naar het vergroten van de klimaatbestendigheid van bossen.

Zusterparken – Groen in de stad

In stedelijke gebieden rondom het Nationaal Park zijn veel initatiefgroepen die zich bezighouden met het vergroenen van hun leefomgeving. Onder de naam Zusterparken werken we samen aan groei van draagvlak voor en groei van groen in het stedelijk gebied.

Zo creëren we samen groene verbindingen vanuit de stad naar het Nationaal Park en omgekeerd.

Lees meer over Zusterparken

Mountainbike- en Ruitervignetten – Maken onderhoud mogelijk

Met het aanschaffen van een mountainbike- en/of ruitervignet maakt de gebruiker het onderhoud aan de paden in het gebied mogelijk. Zo dragen ze direct bij het veilig begaanbaar houden van de paden en zorgen ze ervoor dat deze opengesteld kunnen blijven. Dit is nodig omdat hier geen (overheids)subsidie beschikbaar voor is – anders dan bij fiets- en wandelpaden.

Lees meer het MTB-vignet

Lees meer over het Ruitervignet

U-Talent – Scholieren doen onderzoek in het Nationaal Park

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft binnen de Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug een samenwerking opgezet met U-Talent. Dit is een eenjarig programma, waarin havo- en vwo-bovenbouwleerlingen op de Utrechtse Heuvelrug onderzoek doen voor de Onderzoeks- en Onderwijshub UH. Dit pilotjaar begint met een excursie en eindigt met een symposium voor alle leerlingen, het Nationaal Park en betrokken stakeholders.

GeLUK – Gezonde en Duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

Het Gezonde en Duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium (GeLUK) zet zich in om de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in regio Utrecht te versnellen. Omdat de regio kampt met een tekort aan vakmensen bundelen vijf publiek-private samenwerkingen hun krachten voor het bevorderen van deze duurzaamheidstransitie.

Het doel is om het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar te brengen op het gebied van duurzaamheidstransitie via Living Labs, waar het Nationaal Park er een van is. Living Labs zijn fysieke locaties waar innovaties in de praktijk worden getest en getoond. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug.

Routes & Paden – Onderhoud voor veilig fietsen en wandelen

Met het pakket Routes & Paden zorgt de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) ervoor dat inwoners en recreanten veilig gebruik kunnen maken van een aantal fiets-, wandel-, ruiter- en kanoroutes in 11 gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug. Daarbij zorgen we ook voor het boomveiligheidsplan. We brengen de verschillende stakeholders samen en zorgen als onafhankelijke partij voor het bewaken van de kwaliteit en beheren van Routes & Paden.

Utrecht Time Machine – Brengt erfoed tot leven

De Utrechtse Heuvelrug heeft een rijke geschiedenis, en daarmee veel (cultuur)historisch erfgoed. De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat de verhalen rondom het erfgoed van de Utrechtse Heuvelrug inventariseren, vertellen en beleefbaar maken door middel van podcasts en beeldmateriaal via de website/app Utrecht Time Machine gekoppeld aan een route, om zo de bewustwording en waardering rondom ons erfgoed te vergroten.
Het project zal starten met een pilot rondom 3 landgoederen: Landgoed Vollenhoven, Landgoed Zuylestein (Stichting Twickel) en het Zeisterbosch (Utrechts Landschap). Het verhaal wordt ontwikkeld door een historicus in samenspraak met de landgoedeigenaren. Dit project is een samenwerking met Freudenthal Instituut/Descartes Center (Universiteit Utrecht) en het Utrechts Archief.

HeuvelrugWijs – Met groep 5 en 6 de natuur in

Binnen het programma HeuvelrugWijs nemen twee HeuvelrugWijzers leerlingen van groep 5 en 6, die op de Heuvelrug naar school gaan, een dag mee naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Zo leren de kinderen het verhaal van de natuur en het watersysteem van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kennen.

Het programma HeuvelrugWijs werd in 2022 opgestart door Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met IVN Natuureducatie, NatuurWijs en Omgevingsdienst regio Utrecht. Het doel was om een impuls te geven aan natuureducatie voor kinderen wonend in het Nationaal Park.

Lees meer over HeuvelrugWijs

Vakantieparken Pilot – Natuurversterking en waterbeheer

De Utrechtse Heuvelrug bestaat uit vele terreineigenaren, waaronder vakantieparken. Om de natuur te versterken en het waterbeheer in het gebied te verbeteren, werken we in deze pilot samen met drie vakantieparken die als ambassadeurs op het thema duurzaamheid die fungeren: RCN het Grote Bos, Bos Park Bilthoven en Soof Retreats.

Binnen deze pilot analyseren we de vergroenings- en waterbeheerplannen van de parken. Dat doen we samen met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, de vakantieparken, een ecoloog en een hydroloog. Hierbij bestuderen we de mogelijke impact op het omliggend landschap en bekijken we of deze plannen aangescherpt kunnen worden.

Door te leren van deze ervaringen, kunnen we de aanpak uitbreiden naar andere vakantieparken en de impact vergroten.

De Blauwe Agenda – Samen voor schoon en voldoende water

De Blauwe Agenda is een samenwerkingverband tussen verschillende gebiedspartijen, dat zich inzet voor gezond en veerkrachtig watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug. Binnen De Blauwe Agenda zijn verschillende deelprojecten, die zich richten op:

  • Water langer vast te houden;
  • Meer water te infiltreren;
  • Schoner water;
  • Integrale wateroplossingen.
Lees meer over De Blauwe Agenda

MONA – Duurzame mobiliteit

MONA staat voor ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Dit project is onderdeel van een groter Europees samenwerkingsverband met partners uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Doel is het realiseren van duurzame en natuurgerichte recreatie in natuurgebieden, waar zowel de natuur, de omgeving, bezoekers en de lokale economie van profiteren.

Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in veel natuur- en recreatiegebieden enorm toegenomen. Door de vele bezoekers, die vaak per auto komen, is de natuur onder druk komen te staan en raakt de veiligheid in het geding. De komende 4,5 jaar werken we aan diverse deelprojecten om duurzame mobiliteit te stimuleren.

Lees meer over MONA

Mooi NL – onderzoek naar gebiedsontwikkeling Amersfoort West

Amersfoort West (Weerhorst tot aan de Zeldert) is volop in ontwikkeling. Dit gebied deed als pilotlocatie mee aan een ontwerpend onderzoek binnen het rijksprogramma Mooi NL, uitgevoerd door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met verschillende stakeholders.

Daarbij is gekeken naar hoe een groene leefomgeving en het versterken van de biodiversiteit ingepast kunnen worden in de inrichtingsplannen. Dit ontwerpend onderzoek zal worden meegenomen bij de plannen voor het gebied.

Laatste nieuws over projecten

9 juli 2024

Ervaringen in een wilde (Heuvelrug)tuin door Bram Mabelis

Bram Mabelis is ecoloog en heeft een tuin die grenst aan het Amerongse Bos. Vrijwel alle planten in zijn tuin zijn inheems en komen ook op de Utrechtse Heuvelrug voor. ...
24 juni 2024

Eerste Zusterpark in gemeente Veenendaal officieel gelanceerd

Op zaterdag 22 juni 2024 was het een feestelijke dag in Veenendaal! Die dag is De Turfweide in Veenendaal officieel gelanceerd als het nieuwste Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De lancering ...
21 juni 2024

Van Lieflandpark in Tuindorp-West zoekt verbinding met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en wordt Zusterpark

De verbinding tussen de stad Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug blijft groeien! Vandaag is alweer het 11e Zusterpark in de stad Utrecht geopend. Het Van Lieflandpark in Tuindorp-West ...
17 juni 2024

Onderzoek door Blauwe Agenda naar impact winterneerslag op de Utrechtse Heuvelrug

Het is je vast opgevallen, maar als gevolg van de extreme hoeveelheid neerslag van het afgelopen halfjaar zijn de grondwaterstanden op de Utrechtse Heuvelrug hoog. Voor de natuur is dat ...
17 juni 2024

Europese financiering voor onderzoek naar klimaatslim bosbeheer in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het European Forest Institute (EFI) heeft een subsidie van €140.000,- toegezegd voor een onderzoeksproject naar het functioneren van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug in het licht van klimaatverandering. Daarnaast ...
9 juni 2024

Station Baarn: duurzaam startpunt voor een bezoek aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Op zaterdag 8 juni onthulde Gijs de Kruif, directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, vijf panelen op station Baarn. Deze informatieve borden vertellen bezoekers over de historie van het gebouw en ...