Zusterparken

In 2019 ontstond een inspirerend partnership tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vele groene initiatiefgroepen in de stedelijke gebieden rondom het Nationaal Park. Onder de naam Zusterparken gingen de initiatiefnemers aan de slag met meer groen in hun eigen omgeving en groene verbindingen vanuit hun Zusterpark naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Geïnspireerd door ‘London National Park City’: wat als we onze hele leefomgeving beschouwen als een groot Nationaal Park? Wanneer we groen, erfgoed en landschap als uitgangspunt nemen voor groei? En onze woonopgave, mobiliteit en bedrijvigheid hier een plek in geven? In plaats van andersom.

Regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Mensen in de omliggende steden en in het Nationaal Park ervaren dat het landschap en de natuur onder druk komen te staan. Daarom werken we samen met de Zusterparken aan groei van draagvlak voor en groei van groen in het stedelijk gebied. We laten letterlijk een aantrekkelijke en groene omgeving groeien: in tuinen, buurten, straten, parken, langs wandelroutes en aan de waterkant. Door kleine dingen te doen, kunnen we samen groene lopers creëren vanuit de stad naar het Nationaal Park en omgekeerd. Zo dragen we ook bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Als zusterpark ben je verbonden met Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Je bent daarmee symbolisch ook een klein stukje Nationaal Park in de stad geworden. Het Park biedt je de ruimte om te ontspannen in de prachtige natuur. De natuur staat echter ook onder druk. De verbintenis tussen de Zusterparken en Nationaal Park is dan ook wederkerig. Het is belangrijk dat ook in het stedelijk gebied, dichtbij huis, er meer groen ontstaat en dat mensen uit het stedelijk gebied opkomen voor behoud van dit gebied.

Ook Zusterpark worden?

Ben je nieuwgierig geworden naar de Zusterparken en wil je meer weten? Bekijk hieronder de verhalen en filmpjes. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@np-utrechtseheuvelrug.nl.

Meer weten?

Kijk ook op www.parkmakers.nl of www.zusterparken.nl.

 

Scrol verder voor meer verhalen, filmpjes en informatie.

Wat doe je zoal als Zusterpark?

  • Als groene initiatiefnemer uit het stedelijk gebied werk je op je eigen manier aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving, pak je klimaatvraagstukken aan en draag je bij aan meer natuur en biodiversiteit.
  • Je helpt andere Zusterparken en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wanneer het nodig is. Samen heb je meer kennis en netwerkcontacten. Soms trek je samen op om iets groters te bereiken, omdat je samen meer opvalt en sterker bent.
  • Je creëert groene lopers, zodat er groene verbindingen ontstaan in de stad en met het Nationaal Park.
  • Je draagt bij aan kennis over en draagvlak voor de natuur in het Nationaal Park.

Inspiratie kaarten

Op deze geografische kaarten zie je hoe zusterparken, stedelijk groen en Nationaal Park met elkaar in verbinding staan.

 

Ontwerp LAND Atelier ; Proces Provincie Utrecht / Pip & Partners

Zusterparken

Image description
Het Hof van Cartesius is een groene werkplek voor creatieve makers in het Utrechtse Werkspoorkwartier. Het is een proeftuin voor circulair bouwen. Naast circulariteit is klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling en het vergroten van biodiversiteit in de stad een belangrijke waarde voor deze ondernemerscoöperatie.
Ga naar Zusterpark Hof van Cartesius Ga naar Ga naar Zusterpark Hof van Cartesius
Image description
De community van (buurt)bewoners en ondernemers op Rotsoord maakt zich hard voor vergroening van dit geliefde stukje Utrecht-Zuid. Rotsoord dreigt te verstenen door de druk vanuit de woningmarkt. Daarom werken buurtbewoners aan meer groen en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.
Ga naar Zusterpark Rotsoord Ga naar Ga naar Zusterpark Rotsoord
Image description
De bewoners van Voordorp in Utrecht werken aan groene verbindingen waarvan ze zelf kunnen genieten en die tegelijk als ecologische verbindingen werken voor dieren. Van wijk naar wijk en van Voordorp naar buiten de stad. Daarom sluiten ze zich graag aan als Zusterpark bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ga naar Zusterpark Voordorp Ga naar Ga naar Zusterpark Voordorp

Zusterparken

Image description
De werkgroep "Het Groene Spoor" is opgericht in 2007. Hun doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ga naar Zusterpark Het Groene Spoor Ga naar Ga naar Zusterpark Het Groene Spoor
Image description
Biodiversiteitshub Utrecht Science Park is op 18 mei 2022 geopend om het Utrecht Science Park biodiverser te maken. Zo wordt ook de rand van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een stukje groener.
Ga naar Zusterpark Biodiversiteitshub Utrecht Science Park Ga naar Ga naar Zusterpark Biodiversiteitshub Utrecht Science Park
Image description
Lunetten is het zesde zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Lunetten ligt aan de oostzijde van de stad Utrecht en vormt de verbindingsroute tussen groen in de stad naar de landgoederen Oostbroek, Amelisweerd en Rijnauwen helemaal tot aan het Nationaal Park.
Ga naar Zusterpark Lunetten Ga naar Ga naar Zusterpark Lunetten

Zusterparken

Image description
Zusterpark Noordse Park is een actieve beweging van groene vrijwilligers. Zo ruimt een aantal bewoners regelmatig zwerfvuil op, verbeteren ze onveilige plekken en organiseren ze samen met andere partijen allerlei activiteiten waardoor de buurt elkaar kan ontmoeten in het groen.
Ga naar Zusterpark Noordse Park Ga naar Ga naar Zusterpark Noordse Park
Image description
De verbinding tussen de stad en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is verder uitgebreid door de opening van het achtste Zusterpark: de Riddertuin in Hoograven. De Riddertuin is een waardevolle stepping stone tussen Zusterpark Rotsoord en Zusterpark Lunetten.
Ga naar Zusterpark De Riddertuin Ga naar Ga naar Zusterpark De Riddertuin
Image description
Park Oosterspoorbaan is een succesvol project voor en door bewoners. De actieve initiatiefnemers van het park vinden het belangrijk dat Utrechters zich blijven inzetten voor groen in hun eigen buurt. Aansluiting als Zusterpark versterkt de participatie. Het laat zien dat er veel kan als je zelf de handen uit de mouwen steekt.
Ga naar Zusterpark Oosterspoorbaan Ga naar Ga naar Zusterpark Oosterspoorbaan

Zusterparken

Image description
Het Máximapark ging in september 2022 op bezoek bij andere Zusterparken en besloot toen eigenlijk al aan te willen sluiten bij deze beweging. En een jaar later is het dan echt zover! Het Máximapark is het groene hart van Leidsche Rijn en voelt zich verbonden met de ambitie van het Nationaal Park om groen met elkaar in verbinding te brengen.
Ga naar Zusterpark Máximapark Ga naar Ga naar Zusterpark Máximapark
Image description
Het 11e Zusterpark in de stad Utrecht! Het Van Lieflandpark in Tuindorp-West sluit zich aan bij een netwerk van stad- en buurtvergroeners die groen in de stad en tussen de stad en het ommeland verbinden, helemaal tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ga naar Zusterpark Van Lieflandpark Ga naar Ga naar Zusterpark Van Lieflandpark
Image description
Het eerste Zusterpark in gemeente Veenendaal! Vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Turfweide zetten zich in om natuur, cultuur en geschiedenis in dit park samen te brengen. Samen zorgen ze ervoor dat de waarde van deze unieke plek in Veenendaal beleefbaar is en blijft en rollen we de groene loper uit naar een volgende groene plek, helemaal tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ga naar Zusterpark De Turfweide Ga naar Ga naar Zusterpark De Turfweide

Samen kunnen we één groot park zijn!

Wat als we onze woon en leefomgeving beschouwen als een groot Parklandschap? En dat we dit zien als een Nationaal Park wat we samen koesteren en laten groeien. Dit is geen luchtfietserij. Er bestaan al hele inspirerende voorbeelden zoals ‘London National Park City’.

Zusterparken aan het woord

Het Hof van Cartesius

Het Hof van Cartesius is een groene werkplek voor creatieve makers in het Utrechtse Werkspoorkwartier. Het is een proeftuin voor circulair bouwen. Naast circulariteit is klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling en het vergroten van biodiversiteit in de stad een belangrijke waarde voor deze ondernemerscoöperatie.

Rotsoord

De community van (buurt)bewoners en ondernemers op Rotsoord maakt zich hard voor vergroening van dit geliefde stukje Utrecht-Zuid. Rotsoord dreigt te verstenen door de druk vanuit de woningmarkt. Daarom werken buurtbewoners aan meer groen en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

Het Groene Spoor

De werkgroep “Het Groene Spoor” is opgericht in 2007. Hun doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.