De Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Jongerenraad is een adviesorgaan van jongeren tussen de 16 en 26 jaar. De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en haar samenwerkingspartners over alles wat er speelt (of zou moeten spelen) op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Ook zorgt de raad dat jongeren meer betrokken raken bij wat er allemaal speelt.

En dat is belangrijk, want het behouden, beschermen en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed is een complexe uitdaging. En daar kunnen we de ideeën en hulp van jongeren goed bij gebruiken!

Wat doe je binnen de Jongerenraad NPUH?

De Jongerenraad NPUH heeft als taak om de stem van jongeren te laten horen en meer jongeren te betrekken bij de Utrechtse Heuvelrug, o.a. via:

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Stichting, zowel op beleids- als projectniveau. In ieder geval zal er twee keer per jaar een overleg tussen de Jongerenraad en Stichting zijn waarin gesproken wordt over alles wat er dan relevant is. De Stichting doet haar best om zoveel mogelijk van het advies over te nemen.
 • Stimuleren van jongerenparticipatie op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Bijvoorbeeld via het onderhouden van een community via deze webpagina, mailing of een bijeenkomst
 • Jaarlijkse presentatie bij het programmaoverleg van de Stichting met aansluitend het leiden van een dialoog hierover. Het programmaoverleg is dé plek waarin organisaties actief op en rondom de Utrechtse Heuvelrug samenkomen om dingen af te stemmen over het gebied. Denk aan de gemeentes, provincie Utrecht, waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit, LTO, NS, NMU, IVN, onderwijsinstellingen en nog meer.
 • Het jaarlijks initiëren en opzetten van een eigen activiteit ter bevordering van jongerenparticipatie en het beschermen, behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Uiteraard op een thema dat de Jongerenraad interessant én relevant vindt.
 • Meedenken over hoe we de Jongerenraad verder kunnen ontwikkelen zodat zowel jij, de jongeren die je vertegenwoordigt, de Stichting én de Utrechtse Heuvelrug nog meer kunnen profiteren van deze samenwerking.

Waarom zou je deelnemen aan de Jongerenraad?

 • Je wil graag iets bijdragen aan het behouden, beschermen en ontwikkelen van natuur, landschap en/of (cultureel) erfgoed in jouw omgeving.
 • Je wil graag meer leren over wat er allemaal komt kijken bij de organisatie rondom een Nationaal Park, het belang van samenwerking en welke uitdagingen er spelen (en hoe die op te lossen).
 • Je wil graag meedenken over lokaal/regionaal beleid en visies rondom allerlei verschillende thema’s.
 • Je wil graag meer leren over hoe je activiteiten organiseert en wat daar allemaal bij komt kijken.
 • Je kunt je eigen projecten/activiteiten initiëren.
 • Je vindt het leuk om met enthousiaste leeftijdsgenoten samen aan de slag te gaan.
 • Je bouwt een netwerk op.
 • Het is een mooie toevoeging aan je CV
 • En het belangrijkste: het is natuurlijk gewoon heel erg leuk!

Wil je je aanmelden? Klik dan hier om het aanmeldformulier in te vullen.*

*We vragen onze leden om een geldige VOG aan te tonen. 

Leden van de Jongerenraad NPUH

Image description
Sepp Zweekhorst, voorzitter van de Jongerenraad

Hallo! Ik ben Sepp (19) en ik ben de voorzitter van de Jongerenraad NPUH. Toen de Jongerenraad werd opgericht was ik direct enthousiast en ben ik als één van de eerste leden aangesloten. Ik ben opgegroeid en woon in Maarn, wat midden in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt. De bossen, heide en stuifzanden zijn dan ook zeer bekend terrein voor mij. Ik volg de studie Bachelor Landscape and Environment Management, waar ik veel leer over de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden. Binnen de Jongerenraad zet ik mij in om leeftijdsgenoten kennis te laten maken met de natuur die de Utrechtse heuvelrug te bieden heeft en het belang om deze natuur te behouden.

Nieuws & updates

5 februari 2024

Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zoekt nieuwe leden

De Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug breidt uit! Ben jij tussen de 16 en 26 jaar oud en woon je in een gemeente op of rondom de Utrechtse Heuvelrug? Wil je meer ...
23 mei 2023

Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat van start

Op 16 mei kwam de Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) voor het eerst bij elkaar en daarmee is de Jongerenraad nu officieel van start gegaan. NPUH vindt het belangrijk om ...

Veelgestelde vragen

 • Ik wil deelnemen aan de Jongerenraad, hoe meld ik me aan?

  Wat leuk dat je je wil aanmelden! Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. We komen z.s.m. na je aanmelding bij je terug met een reactie.

 • Waar moet ik aan voldoen als ik me wil aanmelden voor de Jongerenraad?

  Als lid van de Jongerenraad NPUH vertegenwoordig je jongeren op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Daarom zoeken we jongeren tussen de 16 en 26 jaar die wonen in één van de volgende gemeentes: Amersfoort, Baarn, Bunnik, de Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

  We hebben geen voorkeur voor één specifieke achtergrond, opleidingsniveau, etc. Wat ons betreft is iedereen welkom: hoe diverser de groep, hoe beter. Wil je je aanmelden? Klik dan hier om het aanmeldformulier in te vullen.

 • Wat doet de Jongerenraad?

  De Jongerenraad zet zich in voor jongerenparticipatie én draagt bij aan het beschermen, beheren en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed. De Jongerenraad vertegenwoordigt de jongeren uit de omgeving in keuzes die gemaakt worden rondom beleid en projecten op de Utrechtse Heuvelrug. Dit doen zij door o.a. gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Stichting NPUH, een dialoog te voeren met allerlei stakeholders in het gebied (gefaciliteerd door de Stichting NPUH) én zelf (een) activiteit(en) te organiseren. 

 • Hoeveel tijd kost de Jongerenraad me?

  Dat ligt helemaal aan jezelf en wat jij ervan wil maken. Samen met je mederaadsleden bepaal je bijvoorbeeld hoe vaak jullie willen samenkomen. Wij vermoeden dat dit één keer per maand/twee maanden zal zijn. Ook bepalen jullie zelf wat voor activiteit jullie willen organiseren en hoeveel werk je daarin wil steken. Maar als we zelf een gok moeten wagen, denken we dat het je ongeveer 1 à 2 uur per week kost (waarbij het wel kan dat de ene week je niks hoeft te doen en je de andere week iets meer doet).

  We vragen de leden van de Jongerenraad (in principe) minimaal één jaar in de raad te blijven. Je kan maximaal drie jaar deelnemen.

 • Wat zijn de verschillende rollen binnen de Jongerenraad?

  Er zijn verschillende rollen binnen de Jongerenraad:

  Voorzitter: de voorzitter bereidt de vergaderingen voor door bijvoorbeeld een agenda op te stellen en leidt de vergaderingen van de Jongerenraad. De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de Jongerenraad.

  Vicevoorzitter: de vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter en wanneer de voorzitter afwezig is, neemt de vicevoorzitter de taken van de voorzitter over. Wanneer de voorzitter stopt, neemt de vicevoorzitter deze rol in.

  Secretaris: de secretaris notuleert tijdens de vergaderingen van de Jongerenraad en zorgt dat de notulen online op deze website komen te staan. Zo kunnen alle jongeren in het gebied lezen wat er gebeurt en daar eventueel input op geven. De secretaris is, tenzij anders afgesproken, ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de mailbox van de Jongerenraad.

  Penningmeester: de penningmeester is verantwoordelijk voor het maken van een begroting. Elk jaar krijgt de Jongerenraad een bedrag dat zij kunnen besteden aan het organiseren van een eigen activiteit ter bevordering van jongerenparticipatie en het behouden, beschermen en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed op en rondom de Utrechtse Heuvelrug.

  Leden: de leden van de Jongerenraad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ophalen van ideeën en gedachtes onder jongeren om zo de stem van de jongeren op en rondom de Utrechtse Heuvelrug te vertegenwoordigen. Ook zijn de leden gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die de Jongerenraad op zich neemt.

 • Ik heb me aangemeld voor de Jongerenraad. En nu?

  Wat leuk dat je je hebt aangemeld! Je ontvangt z.s.m. bericht van ons over het vervolgproces.

  • Zit je niet in de Jongerenraad? Dan kun je nog wel op de hoogte blijven van wat er gebeurt op en rondom het Nationaal Park. Meld je bijvoorbeeld aan voor onze nieuwsbrief. En uiteraard kun je het later misschien nog een keer proberen om je aan te melden!
  • Zit je wel in de Jongerenraad? Gefeliciteerd! We plannen gauw een moment in zodat je kennis kan maken met de andere Jongerenraad-leden, met de Stichting én met het gebied.
 • Wie bepaalt wat de Jongerenraad doet?

  Dat bepaalt de Jongerenraad voornamelijk zelf! Het moet uiteraard wel in lijn zijn met het doel van de Stichting: het behouden, beschermen en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed. Maar hier vallen allerlei thema’s, projecten, uitdagingen etc. onder. De Jongerenraad kan zelf bedenken wat zij belangrijk vinden en wat zij daarmee willen doen. Uiteraard krijgt de Jongerenraad waar nodig wel begeleiding vanuit de Stichting.

 • Wat gebeurt er met het advies dat de Jongerenraad aan de Stichting geeft?

  Dat hangt heel erg van het advies af dat de Jongerenraad geeft. Is het een advies dat we meteen in een bestaand project kunnen verwerken? Dan gaan we dat gewoon doen. Komt er een advies van de Jongerenraad dat binnen de visie en werkzaamheden van de Stichting vallen, maar waar we een heel nieuw project voor moeten optuigen? Dan is er een kans dat we het advies pas iets later kunnen oppakken, in verband dat we eerst mankracht en/of financiën moeten vrijmaken. Maar het kan ook voorkomen dat het advies niet goed past binnen onze werkzaamheden of contrasteert met andere belangen in het gebied. Daar gaan we dan in gesprek over met de Jongerenraad om te kijken hoe we gezamenlijk tot een oplossing komen.

  Omdat de Jongerenraad nieuw is, zullen we nog moeten ontdekken hoe we dat precies vorm gaan geven. Iets waar we ook graag jullie ideeën over horen! Maar in ieder geval gaan we proberen zoveel mogelijk te doen met het advies van de Jongerenraad.

 • Wat is het programmaoverleg en waarom gaat de Jongerenraad daar jaarlijks een presentatie aan geven?

  Het programmaoverleg is een overleg dat vier keer per jaar door de Stichting georganiseerd wordt, waar alle stakeholders die in een bepaalde vorm actief zijn in en rondom het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor uitgenodigd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de provincie Utrecht, gemeentes, terreinbeherende organisaties, LTO, IVN, Natuur & Milieufederatie Utrecht, NS etc. Elke keer krijgt iedereen eerst een update over wat er afgelopen drie maanden allemaal gebeurd is en daarna gaan we in op één of twee onderwerpen. Soms gewoon om meer informatie te delen met alle stakeholders, maar soms ook om te kijken of we gezamenlijk iets willen oppakken, wie dan mee wil doen, in welke vorm, wat we van elkaar kunnen leren etc.
  Om de ideeën van de Jongerenraad ook bij onze stakeholders te laten landen, nodigen we dus één keer per jaar de Jongerenraad uit om deel te nemen aan het Programmaoverleg om daar een presentatie te geven over een onderwerp waar zij iets mee willen (mogelijk wel in afstemming met de Stichting) en de dialoog te openen op dat onderwerp. Zo hopen we dat de ideeën van de Jongerenraad ook buiten de Stichting gehoor vinden.

 • Wat voor activiteit zet de Jongerenraad op?

  Dat is aan de Jongerenraad zelf (in afstemming met de Stichting)! Wel zien we graag dat de activiteit Jongerenparticipatie stimuleert en dat het in lijn is met onze hoofdambitie: beschermen, behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed. Maar hoe dat er dan precies uitziet? Dat is aan de Jongerenraad zelf.

 • Wat houdt het 'meedenken over hoe we de Jongerenraad verder kunnen ontwikkelen' in?

  De Jongerenraad is nieuw voor ons. We hebben uiteraard aan de voorkant al nagedacht over waarom we een Jongerenraad willen en hoe we dat gaan aanpakken om te zorgen dat er ook echt iets gebeurt met de adviezen en het werk van de Jongerenraad (anders hadden we geen Jongerenraad moeten willen opzetten). Maar al doende leert men. Wij, als Stichting, zullen vast nog nieuwe dingen leren, maar de Jongerenraad zelf zal waarschijnlijk ook nieuwe ideeën opdoen over hoe dingen beter kunnen. Dus we nodigen de Jongerenraad graag uit hierover mee te denken!

  Daarbij willen we het aan de Jongerenraad laten om nieuwe leden te werven wanneer er leden stoppen. Hoe de Jongerenraad dat wil doen en wie er in de Jongerenraad komt, laten we voornamelijk aan de Jongerenraad zelf.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van wat de Jongerenraad doet?

  Leuk dat je op de hoogte wil blijven. Dit kan o.a. via het in de gaten houden van deze webpagina. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van het NPUH.  

 • Ik heb een idee/vraag voor de Jongerenraad, hoe neem ik contact op?

  Leuk dat je een idee of vraag hebt. Die kan je aan ons stellen via jongerenraad@npuh.nl