Onderzoek door Blauwe Agenda naar impact winterneerslag op de Utrechtse Heuvelrug

Het is je vast opgevallen, maar als gevolg van de extreme hoeveelheid neerslag van het afgelopen halfjaar zijn de grondwaterstanden op de Utrechtse Heuvelrug hoog. Voor de natuur is dat vaak goed nieuws, maar het kan ook leiden tot wateroverlast. 

Samen zorgen voor het water op de Utrechtse Heuvelrug 

Het samenwerkingsverband Blauwe Agenda werkt op de Utrechtse Heuvelrug aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem, waarin alle waterfuncties een duurzame plek vinden.  

Klimaatscenario’s en hoog water 

Als onderdeel van de kennisontwikkeling heeft de Blauwe Agenda toekomstscenario’s laten berekenen wat de KNMI klimaatscenario’s voor het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug zouden kunnen betekenen. De klimaatscenario’s kennen een nogal grote bandbreedte, maar het stijgen van de grondwaterstanden als gevolg van de toename van de winterneerslag is daarbij altijd als belangrijk aandachtspunt benoemd.  

Sneller dan verwacht 

Het feit dat deze situatie zich nu al in deze omvang heeft voorgedaan is sneller dan werd verwacht. Dat is voor de Blauwe Agenda ook de reden geweest om samen met de waterschappen en gemeente Utrechtse Heuvelrug een onderzoek naar te starten. Het samenwerkingsverband wil op basis van recente metingen een beeld krijgen van de omvang van de stijging van de grondwaterstanden, maar ook van de dynamiek (hoe snel stijgt het grondwater en zakt het ook weer). Dit geeft een actueel beeld van de gebieden die gevoelig zijn voor hoge grondwaterstanden. Deze informatie wordt dan ook gebruikt bij de uitvoering van de Blauwe Agenda, zodat  daar waar nodig extra maatregelen kunnen nemen of aanpassingen kunnen doen om een toename van wateroverlast te voorkomen. 

Wil je meer weten over de Blauwe Agenda of aan welke maatregelen de agenda werkt?
Kijk op www.blauweagenda.nl