24uurnatuur: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en SoortenNL organiseren een gesprek met de streek

Op zondag 18 juni organiseert het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) in samenwerking met SoortenNL op Landgoed Pijnenburg een gesprek met de streek, om met elkaar te verkennen wat er komt kijken bij het behouden en ontwikkelen van dit bijzondere gebied. Eerst gaan we luisteren naar verhalen over de cultuurhistorie, het landschap en de natuurkwaliteiten van de Utrechtse Heuvelrug, daarna gaan we met elkaar in gesprek over waar we in de toekomst naartoe willen. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de band De Kift, die prachtige Nederlandstalige nummers over natuur en landschap brengt.

De middag begint met een introductie van de gasten en van de streek. Vervolgens wordt er een ode gebracht aan het bijzondere gebied aan de hand van verschillende verhalen. Zo vertelt Landgoed Pijnenburg iets over het bijzondere cultuurhistorische erfgoed, komt de militaire geschiedenis aan bod en delen jongeren hun bevindingen over de verschillende soorten planten en dieren die ze hebben ontdekt onder begeleiding van experts tijdens #24uurnatuur. De jarige Vlinderstichting (40 jaar) presenteert deze middag een nieuwe wandelgids met vlinderrijke gebieden in Nederland. De Vlinderstichting is een soortenorganisatie waarbij jaarlijks duizenden vrijwilligers vlinders in het hele land tellen. De gebieden van het Nationaal Park zijn goed in beeld gebracht. De verhalen van de Utrechtse Heuvelrug zullen afgewisseld worden door muziek, verzorgd door de band De Kift. De Kift staat bekend om zijn poëtische, verhalende teksten waarin natuur en landschap vaak een belangrijke rol spelen.

Na de verhalen gaan de aanwezigen met elkaar de dialoog aan over de streek. Hoe behouden we de streekeigen kenmerken en hoe versterken we deze? Zijn we verhalen vergeten, die we absoluut moeten meenemen? Welke waarden zijn van belang om verder te ontwikkelen?

Het gesprek met de streek volgt op de Outrodag Kennisspecial #24uurnatuur, die start op zaterdag 17 juni. Tijdens deze kennisspecial wordt er, door SoortenNL, IVN en de Vlinderstichting, een monitoringsmarathon georganiseerd waarbij jongeren proberen in 24 uur tijd zoveel mogelijk planten en dieren te ontdekken, om zo te bepalen wat de huidige stand van zaken is van de natuur. Het is dus als het ware een nulmeting van de natuur in het gebied.

Vanuit deze #24uurnatuur presenteert Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug die dag voor het eerst de Heuvelrugmonitor. Deze monitor gaat de nu al meetbare gegevens over natuur, landschap, erfgoed en recreatie in het gebied visualiseren. Deze visualisatie is beschikbaar en toegankelijk voor iedereen, zodat gebiedspartners vanuit een gezamenlijke kennisbasis de dialoog kunnen voeren. De Heuvelrugmonitor is ontwikkeld door Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met de Provincie Utrecht. Veel gebiedspartners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Heuvelrugmonitor.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan dit streekgesprek. Het programma van die zondagmiddag ziet er als volgt uit:

13.00 uur            Welkom & muziek door De Kift

13.05                   Introductie gasten & streek – door Sander Turnhout, Strategisch adviseur SoortenNL

13.10                   Het verhaal van Pijnenburg

13.25                   Landschapsnummers De Kift

13.35                   Terugblik #24uurnatuur; soortenoverzicht, nulmeting landschap – door jongeren

13.45                   40 jaar vlinders op de Heuvelrug

13.50                   presentatie vlindergebieden in Nederland

14.00                   Landschapsnummers De Kift

14.15                   Militaire geschiedenis van de streek – André van der Hout, filmbedrijf De Aanpak

14.45                   Landschapsnummers De Kift

15.00                   Interactief gesprek met de streek

15.45                   Slotnummers De Kift

16.00                   Toelichting over Heuvelrugmonitor door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

16.15                   Afsluiting

Klik hier om je aan te melden voor deze middag. We hopen je daar te zien!

Klik hier om je aan te melden voor het Streekgesprek

 

Het streekgesprek is opgezet in samenwerking met SoortenNL, De Vlinderstichting en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.