Aanleg Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek van start

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft woensdag 27 maart het startsein gegeven voor de aanleg van Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek. Voorzitter Herman Geerdes tekende daarvoor de overeenkomst met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Naast deze gemeenten loopt het nieuwe netwerk ook door de gemeenten Houten, Nieuwegein en Utrecht, allen deelnemer in het recreatieschap.

 

Recreatie Midden-Nederland, uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap, begint deze zomer met de aanleg van Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek. Het nieuwe netwerk beslaat ongeveer 530 kilometer aan wandelpaden en 200 knooppunten. In maart 2020 is het werk klaar, waarna het onderhoud en beheer worden opgedragen aan Routebureau Utrecht.

Wandelen langs knooppunten
Een wandelroutenetwerk bestaat uit knooppunten, die met elkaar zijn verbonden; een beproefd systeem dat in het hele land wordt gebruikt. De knooppunten zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van de omgeving. Het netwerk is te raadplegen via een digitale routeplanner, een app voor iPhone en Android en gedrukte kaarten, die verkrijgbaar zijn bij de lokale VVV’s en de webshop van Recreatie Midden-Nederland.

Korte wandelroutes samengevoegd tot één netwerk
Recreatieschap Stichtse Groenlanden is sinds 2015 in gesprek met de andere gemeenten over de aanleg van een wandelroutenetwerk in de regio Kromme Rijnstreek. In de nu getekende overeenkomst staat vastgelegd dat alle partijen gezamenlijk de kosten dragen voor aanleg, beheer en onderhoud van het netwerk. Provincie Utrecht draagt een aanzienlijk deel bij, vanuit de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland. Op dit moment liggen er verschillende korte wandelroutes in de regio, die nu samengevoegd gaan worden tot één netwerk. Zo kunnen wandelaars op een makkelijke manier wandelen door het mooie landschap van de provincie.

Met deze ±530 kilometer aan wandelroutes in het Kromme Rijnstreekgebied, wordt een wandelroutenetwerk van in totaal ruim 1.600 kilometer in de provincie Utrecht gerealiseerd. Het Utrechtse wandelroutenetwerk sluit aan op wandelroutenetwerken in aangrenzende provincies. Straks kun je via de knooppunten van Wijk bij Duurstede naar zee lopen, helemaal via de knooppunten.

Aanleg Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek

Wandelen in Utrecht
Het Utrechtse wandelroutenetwerk is het resultaat van een samenwerking sinds 2013, tussen provincie Utrecht, recreatieschappen, gemeenten, grondeigenaren, terreinbeheerders, Wandelnet, Landschap Erfgoed Utrecht en vele vrijwilligers. Recreatie Midden-Nederland heeft inmiddels het wandelroutenetwerk gerealiseerd in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart Utrecht-west en Utrecht-midden). Dit netwerk wordt nu uitgebreid met de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om dit netwerk met nog eens 1400 kilometer verder uit te breiden in de regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Binnenveld; Renswoude, Veenendaal en Rhenen. Hierdoor ontstaat een volledig wandelroutenetwerk in de hele provincie Utrecht. Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor meer route-gebonden buitenrecreatie.