Ambitiedocument Blauwe Agenda is vastgesteld

Klimaatverandering en een toenemend gebruik van water zorgen ervoor dat het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug onder druk staat. De gevolgen hiervan zijn steeds duidelijker zichtbaar in het landschap, ook op de Utrechtse Heuvelrug. Met de Blauwe Agenda slaan overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen om het watersysteem in dit gebied te verbeteren. Op die manier kunnen urgente problemen, die door een teveel óf door een tekort aan water zijn ontstaan, opgelost worden.

De partijen die een relatie hebben met het watersysteem zien dat het juist nu noodzakelijk is om samen te werken aan oplossingen. Daarom hebben diverse overheden en partners op initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de handen ineengeslagen en zijn samen de Blauwe Agenda gestart. De provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe, HDSR, drinkwaterbedrijf Vitens, boerenorganisatie LTO, de vereniging van landgoedeigenaren UPG, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, natuurorganisaties en gemeente Utrechtse Heuvelrug werken in dit project samen om het watersysteem robuuster te maken. Op die manier kunnen de gevolgen van de klimaatverandering en de toenemende vraag naar drinkwater beter opgevangen worden.

Onlangs is weer en grote mijlpaal rondom de Blauwe Agenda bereikt: het ambitiedocument is door alle betrokken partners vastgesteld! Vanaf nu gaan we dus werken aan de uitvoering van de plannen. Zo moet er meer water geïnfiltreerd worden op de hogere delen van de Heuvelrug, waardoor de grondwatervoorraad wordt aangevuld. Daarnaast is de wens om meer water vast te houden in de watergangen op de flanken. Hierdoor kan dit water in droge perioden worden gebruikt en worden de lagergelegen delen minder belast door waterafvoer tijdens regenbuien. Er ligt ook een plan om landgoedeigenaren en boeren te helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen.

Het ambitiedocument staat ook in onze kennisbank onder het kopje “Klimaatadaptieve landschappen”. Dus als je meer wil weten, kijk dan op de kennisbank!