Eerste gebiedsbezoek Mooi Nederland aan westelijk buitengebied Amersfoort

Op voordragen van de Stichting is de Utrechtse Heuvelrug als pilotlocatie uitgekozen door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een ontwerpend onderzoek binnen het programma Mooi Nederland. 28 maart was het eerste gebiedsbezoek aan het westelijk buitengebied van Amersfoort, waar de stadsrand van Amersfoort en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug samenkomen in de zuidelijke Eemvallei. Samen met de provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe, gemeentes Amersfoort en Soest, het ministerie en ontwerpbureau Polyfern zijn we het gebied in getrokken. Hier hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe alle uitdagingen samenkomen in een gebied dat volop in ontwikkeling is. Denk bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, recreatiedruk, cultuurhistorie, bodemsamenstelling, hydrologisch systeem, vervuiling (van de Eem), woningbouwopgave, perspectief voor de landbouw en het economisch functioneren van het gebied. Een flinke klus dus, maar uiteindelijk kunnen de inrichtingsconcepten die uit dit ontwerpend onderzoek komen de ontwikkelingen in dit gebied ondersteunen én andere locaties in Nederland inspireren!