Eerste informatiebijeenkomst over Europees mobiliteitsproject ‘MONA’

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug organiseerde op 28 november 2023 een informatiebijeenkomst voor stakeholders over het meerjarige Europese project MONA rondom natuurgerichte duurzame mobiliteit op de Utrechtse Heuvelrug. 

De informatiebijeenkomst werd georganiseerd op Landgoed Zonheuvel, om het MONA mobiliteitsproject onder de aandacht te brengen bij onze stakeholders. Het project MONA heeft als doel het faciliteren van een modal shift naar duurzame mobiliteit in natuurgebieden. Dit is de eerste bijeenkomst rondom project MONA die het Nationaal Park organiseerde sinds het project van start is gegaan medio 2023.

Stakeholders  

Onder de 20 deelnemers waren belanghebbenden en mobiliteitsautoriteiten van de Provincie Utrecht, gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug, eigenaren van natuurterreinen, gebiedspartijen en de NS. Tijdens de informatiebijeenkomst was er grote betrokkenheid vanuit de aanwezigen. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat in het kader van project MONA nauw samenwerken met deze stakeholders om de expertise te bundelen om de transitie naar duurzame mobiliteit in het natuurgebied te bevorderen. Een integrale aanpak staat centraal om de MONA mobiliteitsprojecten te kunnen realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke visie op duurzame mobiliteit 

Eén van de MONA deelprojecten is met alle relevante stakeholders een gezamenlijk visie ontwikkelen voor de transitie naar duurzame mobiliteit op de Utrechtse Heuvelrug. In dit kader zal de stichting in samenwerking met de stakeholders vanaf 2024 aan de slag gaan met dit mobiliteitsvisietraject.  

Project MONA  

Doel van het Europese Interreg project MONA is het realiseren van duurzame en natuurgerichte mobiliteit en recreatie in natuurgebieden in Noordwest-Europa. MONA staat voor ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Het project is medio 2023 van start gegaan met een looptijd van 4,5 jaar.   

Wil je meer weten over het Europese mobiliteitsproject MONA? Klik dan hier.