Fort aan de Buursteeg klaar voor de toekomst

Samenwerkingspartners tekenen voor gezamenlijke exploitatie

Restaurant Grebbelounge, Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum en Staatsbosbeheer hebben de handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding is het vertrek van gebiedscoöperatie O-gen als hoofdhuurder van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. In de overeenkomst staan afspraken over de gezamenlijke exploitatie van het bezoekerscentrum, het gebruik van de buitenruimte op het fort en hoe de partners hierin gaan samenwerken en elkaar versterken. Zo werken de partners aan een integraal activiteitenaanbod en marketing van en communicatie over Fort aan de Buursteeg en de Grebbelinie. De provincie Utrecht heeft een bijdrage toegezegd van ongeveer 100.000 euro.

Gedeputeerde Rob van Muilekom:”Fort aan de Buursteeg is de poort naar een aantrekkelijke mix  van natuur en cultuur. Je kunt er heerlijk wandelen en de bijzondere verhalen horen in het bezoekerscentrum, maar ook kun je er terecht om iets te eten of te drinken. Kortom een fijne plek om te verblijven. Als provincie investeren we hier graag in, zodat jong en oud hier nog lang van kunnen genieten. En met de samenwerking tussen deze partners heb ik er vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Afspraken

Restaurant Grebbelounge gaat invulling geven aan de vrijgekomen ruimtes met aanvullende faciliteiten die een scala aan mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld vergaderen, workshops, teambuilding, ontmoetingen van betrokken Grebbelinieondernemers, maar ook familiebijeenkomsten of trouwceremonies. Restaurant Grebbelounge streeft ernaar om naast het al bestaande restaurant en terras, de ruimtes op een gastvrije wijze in te vullen en het huiskamer gevoel mee te geven.

Het museale deel in het bezoekerscentrum blijft ongewijzigd en kan dankzij de afspraken naast de vaste expositie eveneens wisselexposities blijven inrichten. Hierdoor kunnen steeds nieuwe verhalen worden verteld, films worden vertoond en kennis gedeeld. Voor het inrichten wordt jaarlijks de samenwerking gezocht met historische verenigingen langs de linie. Dit jaar staat de Grebbelinie in Renswoude 1940-1945 centraal.

Staatsbosbeheer blijft eigenaar van het fort en beheerder van het omliggende terrein. Met de inkomsten van verhuur van de horecaruimtes levert Staatsbosbeheer een bijdrage aan de exploitatie van het bezoekerscentrum.

Fort aan de Buursteeg

Fort aan de Buursteeg is een van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken van de Grebbelinie. Het fort bestaat uit twee delen: het noordelijke deel met het Grebbelinie Bezoekerscentrum en het zuidelijke deel. Het fort is in zijn geheel opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor publiek. Het is een aantrekkelijk startpunt om het verhaal over de Grebbelinie tot je te nemen, om daarna zelf deze twee eeuwen oude waterlinie met een rijkdom aan cultuur en natuur te ontdekken.