Gezamenlijk actieplan voor 600.000 nieuwe bomen in provincie Utrecht

Binnen drie jaar kunnen er in de provincie Utrecht 600.000 nieuwe bomen staan. Dat staat in het Bomen Actieplan, dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) opstelde in opdracht van de provincie. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) bracht de NMU 38 haalbare boomplantprojecten in kaart. De provincie gaat nu met het advies aan de slag.

Naast de provincie Utrecht zetten nog elf Utrechtse organisaties hun handtekening onder het Bomen Actieplan. Naast de NMU en LEU zijn dat Utrechts Landschap, IVN Utrecht, LTO Noord, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit, MeerBomenNU, Bosgroepen en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er zijn dus veel organisaties bij betrokken, met elk hun eigen achterban en vrijwilligers. En vele handen maken licht werk, waardoor dit plan alle kans van slagen heeft!

Het Bomen Actieplan omvat de aanplant van volledig nieuwe bossen, maar ook het bijplanten van nieuwe bomen in bestaande bossen en het aanplanten en herstellen van landschapselementen zoals houtsingels, knotbomen en hakhoutbosjes. Een voorbeeld van een project dat al loopt is de bosaanplant in natuurgebied Lunenburgerwaard, bij Wijk bij Duurstede.

Van levensbelang

Bomen zijn van levensbelang, vinden de twaalf ondertekenaars. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een stabiel klimaat. Ze bieden beschutting voor dieren en ook plek voor mensen om te recreëren. “Kijk hoe enorm druk het is in de bossen; mensen hebben de natuur herontdekt en een bezoek aan het bos is favoriet,” zegt Rolf Schipper van de NMU. Een gezond bos, landschapselementen, erfbeplanting en bomen in parken en tuinen zijn belangrijk voor de soortenrijkdom. Om al deze redenen willen de organisaties de bestaande bossen behouden, en zoeken naar manieren om hier natuur en bomen aan toe te voegen. “Wat vooral nodig is, is uitbreiding van het bestaande bos en landschapselementen, en daarvoor zijn grond en geld nodig,” aldus Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht. “En daarnaast is elke boom die geplant wordt er eentje.”

Uitwerking Plan Boom

Het Bomen Actieplan is de Utrechtse uitwerking van Plan Boom: een nationaal programma met als doel 10 miljoen bomen aan te planten in vier jaar tijd. Hierdoor wordt CO2 vastgelegd en wordt de leefomgeving mooier, frisser en gezonder. Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, die daarin samen optrekken met tal van partnerorganisaties. Het plan is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.