Help ook mee op de plant-dag in de wijk Nieuwoord! op zaterdag 27 november!

Op zaterdag 27 november organiseert Stichting Duurzaam Woudenberg samen met NMU een gezamenlijke plantdag bij de aan te leggen Heuvelrugvoorbeeldtuin in de wijk Nieuwoord te Woudenberg. De burgemeester, mevrouw Yvonne van Mastrigt, zal de dag feestelijk openen. Ze roepen zoveel mogelijk omwonenden en andere vrijwilligers op om mee te helpen. Aanmelden kan via onderstaand formulier. 

Het Project Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie. Het project wordt in Woudenberg uitgevoerd samen met de gemeente en Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW). Ter inspiratie voor je eigen tuin en omgeving komen in Woudenberg twee openbare voorbeeldtuinen waarvan dit er één is. SDW en NMU vragen zoveel mogelijk omwonenden om te komen helpen, bij de aanplant en eventueel ook later bij het onderhoud van deze voorbeeldtuin. Zo krijg je direct voeling met en een voorbeeld van hoe ook jouw tuin er uit kan zien, welke planten in deze omgeving thuis horen en op een speelse manier leg je contact met buurtgenoten. Het wandelpad is heel gewild en als wandelaar kun je de tuin ook gewoon bezoeken en ervan genieten.

Voorwerk

Met een werkgroep uit de buurt hebben is een ontwerpplan gemaakt voor de inrichting en aanplant van de voorbeeldtuin (zie bijgevoegde tekening). Dit met ondersteuning van Suzy Bollen van de Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW) en Tjeerd Jonker, hoofd buitendienst van de gemeente Woudenberg. De werkgroep is de afgelopen maanden een aantal maal bij elkaar geweest, ze hebben verschillende subsidies ontvangen, o.a. van Groen aan de Buurt, Het Waterschap en Kiem, organisaties die biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en burgerparticipatie ondersteunen. Alle voorbereidingen voor de inrichting en aanplant zijn in nauwe samenwerking tussen de buitendienst van de gemeente en een grondverzetbedrijf uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren op Plant-dag

De voorbeeldtuin komt langs een deel van het bestaande wandelpad. Er gaan inheemse planten aangeplant worden en insectenvriendelijk bloemenzaad ingezaaid. Er komt een lage omheining met wilgentenen en sleedoorn, een schapenhekje en een extra wandelpad van gras door de tuin. Onder een plataan komen stinzenplanten zoals bosanemoon, maarts viooltje en kruipend zenegroen. Er wordt een wadi aangelegd die zorgt voor natuurlijke berging en afvoer van regenwater met eromheen moerasplanten zoals gele lis, dotterboem, moerasspirea en watermunt. Er komen zones met vaste planten, een bijenlint en een kleine pluktuin, o.a. met framboos, hazelaar en kleinfruit. Als het budget het toelaat komen er nog één of twee insectenhotels. Aan de buitenzijde komen heesters o.a. lijsterbes en sleedoorn.

Kom ook helpen, iedereen is welkom, van jong tot oud!

Waar: De tuin komt aan het begin van het wandelpad in Nieuwoord, rechts van de woning Henschoterlaan 49.
Wanneer: Zaterdag 27 november vanaf 9:00.uur.

De burgemeester, mevrouw Yvonne van Mastrigt, zal de dag feestelijk openen en het bordje ‘Heuvelrugtuin’ plaatsen. Tjeerd Jonker, hoofd buitendienst van de gemeente zal aanwezig zijn om het werk in goede banen te leiden. Een vertegenwoordiging van NMU en Stichting Duurzaam Woudenberg zijn uiteraard ook op deze dag vertegenwoordigd. Tussendoor is er koffie, thee en wat lekkers, later soep en een broodje. Zo nodig kan er ’s middags nog door gewerkt worden.


Materiaal: handschoenen en schoppen zijn aanwezig, maar neem vooral ook een eigen schop en tuinhandschoenen mee als je deze hebt. Doe kleding aan die vies mag worden!

Aanmelden: stuur een bericht naar
willemdegroote@gezondwerk.nl of meld je via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Samen de Voorbeeldtuin onderhouden?

De werkgroep is op zoek naar buurtbewoners met groene vingers die graag eens in de zoveel tijd (2 à 3 keer per jaar) een ochtend of middag willen helpen met het bijhouden van de beplanting. Het groen zal niet veel onderhoud nodig hebben aangezien de natuur vooral zijn gang mag gaan. Maar af en toe moeten er wel gecontroleerd worden op woekering (brandnetels, bramen, etc) en erop letten dat de planten voldoende aanslaan. Heb je interesse? Stuur dan ook een mailtje naar willemdegroote@gezondwerk.nl