Hendrik Oosterveld gekozen als lid EUROPARC-raad

Hendrik Oosterveld, voormalig bestuursvoorzitter van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) is per 5 oktober 2021 gekozen als lid van de EUROPARC-raad. De voorzitter en zes leden van de raad worden driejaarlijks gekozen en benoemd door de Algemene Vergadering van de EUROPARC-federatie. Hendrik heeft gedurende zijn professionele loopbaan veel ervaring, kennis en expertise opgebouwd bij onder meer het ministerie van LNV, de Nationale Parken en SNP.

 

EUROPARC

EUROPARC is het netwerk voor de natuurlijke en culturele erfgoederen van Europa. EUROPARC-Federation heeft zo’n 400 leden (Nationale Parken, NGO’s, beschermde gebieden) in 37 landen. De Federation zet zich in voor het verbeteren van het beheer van beschermde gebieden in Europa door internationale samenwerking, kennisuitwisseling en beleidsbeïnvloeding.