Het broedseizoen is in aantocht, hondenbezitters opgelet!

Het officiële broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juli: hét moment voor dieren om zich voort te planten en hun jongen op de wereld te zetten. In deze periode zijn de ouders en later hun jongen extra kwetsbaar. Loslopende honden kunnen de rust van dieren flink verstoren. Daarom zal hier extra op worden gehandhaafd middels het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht.

Het gebeurt regelmatig dat (drachtige) reeën worden opgejaagd door loslopende honden en in paniek tegen een hek rennen en hun nek breken of de weg zonder opletten oversteken en worden aangereden. Vogels vliegen vaker op van hun nesten als honden in de buurt komen, dat kost extra energie wat ze niet meer kunnen steken in het grootbrengen van de jongen of ze houden niet genoeg energie over om het overwinteringsgebied te bereiken. De achtergebleven eieren of kuikens zijn kwetsbaarder voor roofdieren of kunnen worden gepakt door de hond zelf.

De afgegeven periode van het broedseizoen is een indicatie. Door de zachte winter komen veel planten en dieren eerder uit hun winterslaap of winterrust. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden.

Het verschilt per natuurgebied en terreineigenaar welke regels en voorschriften gelden. Op borden langs de toegangswegen staan de toegangsregels vermeld. Met de strengere controle hopen de betrokken partijen hondenbezitters meer bewust te maken van de schade die hun hond kan aanrichten.

Ook in hondenlosloopgebieden komen dieren voor die last hebben van verstoring en extra kwetsbaar zijn in het broedseizoen. In de meeste hondenlosloopgebieden geld dat honden ook in het broedseizoen los mogen lopen, maar honden horen net als hun baasjes op de paden te blijven en bijvoorbeeld niet door de bosvakken te rennen. Dit zien we helaas wel veel gebeuren. De hondeneigenaar dient zijn hond onder appél te hebben en als dat niet het geval is, dient de eigenaar de hond alsnog aan te lijnen.

Samenwerking
In het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezichtzijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden. Een groot aantal organisaties is hierbij betrokken: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) en de provincie. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken.

Eén van de speerpunten van het Samenwerkingsmodel is de handhaving op loslopende honden, om er zo voor te zorgen dat baasjes hun trouwe viervoeters aanlijnen zodat er minder incidenten plaatsvinden tussen hond en natuur.