Het Groene Spoor 1e Zusterpark in Amersfoort van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Zusterpark Het Groene Spoor feestelijk geopend op 9 juli

Op 9 juli hebben Gijs de Kruif, directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, en wethouder Astrid Janssen het eerste Zusterpark in Amersfoort geopend. Leden van de Stichting “Het Groene Spoor” verbinden hiermee de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven en verder door naar het Nationaal Park. Een prachtig voorbeeld van hoe we samen één groot park kunnen zijn. Daarom is Het Groene Spoor Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

In 2019 ontstond een inspirerend partnership tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vele groene initiatiefgroepen in de stedelijke gebieden rondom het Nationaal Park. Onder de naam Zusterparken gingen de initiatiefnemers aan de slag met meer groen in hun eigen omgeving en groene verbindingen vanuit hun Zusterpark naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bestaande Zusterparken zijn te vinden in Rotsoord, bij het Hof van Cartesius, Wonderwoods en Voordorp in Utrecht. Zusterpark Het Groene Spoor is het eerste Zusterpark in Amersfoort.

Zusterpark Het Groene Spoor

Het Groene Spoor maakt gebruik van de open terreinen, die liggen aan de noordzijde van de spoorlijnen (het centraal station Amersfoort en het rangeerterrein). Deze worden omgetoverd tot bloemenrijke groenstroken met speelelementen voor kinderen, rustplekken voor volwassenen en natuurlijke elementen die de biodiversiteit bevorderen. Soesterkwartierders beheren de wagenspeelplaats. Zo hebben onder andere de directies van de omliggende bedrijven de eerste planten gepoot. Ook hebben bedrijven en omwonenden 106 m2 bloembollen op het groene plein gesponsord. Door diverse vrijwilligersgroepen zijn insectenhotels ingericht en diverse stukken ingeplant.

Nieuwe plannen

Maar daar blijft het niet bij. De leden van Het Groene Spoor hopen dat er nog meer bewoners willen meedoen met de verdere aanleg en het beheer van de terreinen van Het Groene Spoor. Zo maken we Amersfoort nog meer klimaatbestendig en biodivers en laten we het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug groeien!

Meer weten?