Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de Universiteit Utrecht gaan samen aan de slag voor de natuur

Van je buren moet je het hebben! En dat is ook precies de reden dat de Universiteit Utrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) nu een memorandum van overeenstemming hebben getekend om zo een eerste stap te zetten tot een officiële samenwerking. Binnen deze samenwerking kunnen zowel de Universiteit Utrecht als NPUH hun unieke kennis en expertise met elkaar delen om op die manier samen de uitdagingen van dit moment aan te gaan. “Dit is een bijzonder moment, want samenwerken op biodiversiteitsherstel is essentieel,” vindt Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. “Door samen te werken aan verbindingen in het landschap en onderzoek te doen naar hoe we de regio effectief kunnen vergroenen wordt de invloed op herstel veel groter” zegt hij.

 

Op 18 mei werd het memorandum op feestelijke wijze getekend in aanwezigheid van verschillende collega’s van de Universiteit Utrecht en van NPUH. Ook werd direct het eerste samenwerkingsproject geopend: de biodiversiteitshub op het science park is nu officieel een Zusterpark van het nationaal park. De campus is nu dus symbolisch ook een klein stukje nationaal park in de stad geworden. “Deze samenwerking met de Universiteit Utrecht is belangrijk voor NPUH, want samen kunnen wij, op basis van kennis, de natuur binnen NPUH naar een hoger niveau tillen”, aldus Gijs de Kruif, directeur bestuurder van het NPUH.

 

Er zijn twee categorieën waar de Universiteit Utrecht en NPUH gaan samenwerken: onderzoek & innovatie en onderwijs & kennis. In het kader van onderzoek en innovatie zullen de Universiteit Utrecht en het NPUH elkaar in ieder geval gaan versterken in een breed scala aan projecten en initiatieven, waarbij de onderzoeksagenda van NPUH als voedingsbodem dient. Dit zijn projecten relaterend aan bijvoorbeeld vitale bossen, klimaatadaptief landschap, de multifunctionele natuur in de flanken en het vergroten van de biodiversiteit in en rondom het nationaal park. Kijkend naar onderwijs & kennisdeling, gaat het NPUH bijvoorbeeld studenten betrekken bij verschillende onderzoeksvragen en de Universiteit Utrecht gaat NPUH ondersteunen met projecten zoals de Heuvelrugmonitor, waarbij alle opgedane kennis gedeeld zal worden met de regio via de kennisbank van het NPUH. Op deze manier slaan de Universiteit Utrecht en NPUH dus de handen ineen om samen bij te dragen aan duurzame en robuuste natuur.