Hoeders van de Heuvelrug brainstormen over betekenis en invulling van het hoederschap tijdens tweede netwerkbijeenkomst

Afgelopen donderdag kwamen onze Hoeders van de Heuvelrug samen tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst. De Hoeders leerden elkaar die middag beter kennen én gingen het gesprek aan over de bijdrage van de Hoeders aan (de toekomst van) het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) en visa versa. Het werd een energieke brainstorm, met veel input over het hoederschap voor het NPUH.

‘Hoeders van de Heuvelrug’ is hét netwerk voor bedrijven en organisaties die de streek een warm hart toedragen. Ondernemers uit de regio dragen bij aan het behoud en de ontwikkeling van bijzondere landschappen en cultureel erfgoed. De afgelopen twee jaar is het netwerk gegroeid naar 17 ondernemers, van recreatieondernemer, tot natuurfotograaf en hovenier. Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een netwerkbijeenkomst voor onze eerste Hoeders en nu was het hoog tijd voor de tweede Hoederbijeenkomst.

De middag begon met een korte presentatie over het NPUH en een terugblik op 2023. De Hoeders hebben in 2023 bijgedragen aan het educatieve project HeuvelrugWijs en het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug. Ook is er vorig jaar een samenwerking ontstaan met Radio Golfbreker, een lokaal radiostation in Amersfoort. Roelof Meijer, één van de Hoeders van de Heuvelrug, ontvangt daar regelmatig in de uitzending op zaterdagochtend het Nationaal Park of één van de Hoeders voor hun verhaal. Verder zijn er in 2023 de eerste verkennende gesprekken gevoerd over een pilotproject met drie vakantieparken die hoeder zijn. Binnen de pilot wordt gekeken hoe zij kunnen bijdragen aan de natuur en het watersysteem op en rond hun vakantiepark.

Na de presentatie trok de groep naar buiten voor een wandeling door het Baarnse Bos, onder begeleiding van Triventure. Tijdens de wandeling werd er nagedacht en gesproken over vragen als: hoe kan jij als ondernemer bijdragen aan een duurzame toekomst van het Nationaal Park? En wat brengt het hoederschap jou of wat hoop je dat het je gaat brengen? Eenmaal terug binnen werd hier nog druk over gesproken met elkaar en de input verzameld.

De Hogeschool Utrecht was vanuit het kennisconsortium GeLUK aanwezig bij de bijeenkomst om informatie op te halen. Het consortium GeLUK heeft als doel om mkb-bedrijven en onderwijs dichterbij elkaar te brengen en zo bij te dragen aan de duurzaamheidstransitie in regio Utrecht. Duurzaamheidstransitie in regio Utrecht is flinke uitdaging, door een groot tekort aan vakmensen en een mismatch tussen de kennisketen en de marktvraag. De HU voert in samenwerking met het NPUH een verkenning uit en bekijkt welke mkb-bedrijven zich in het gebied bevinden en hoe we het aantal Hoeders van de Heuvelrug kunnen uitbreiden.

Als Hoeder van de Heuvelrug beschermen bedrijven en organisaties bijzondere landschappen, zeldzame dieren en cultureel erfgoed. Bovendien wordt zo een groeiend netwerk van gelijkgestemde ondernemers gevormd, dat laat zien hoe natuur, cultuur en economie hand in hand kunnen gaan. Interesse om ook Hoeder van de Heuvelrug te worden? Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.