Jaarlijks ruim 40.000 ton CO2 opgeslagen door natuur in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Studenten van Hall Larenstein doen onderzoek naar CO2 opslag in Nationaal Park

In opdracht van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hebben 15 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar CO2. Ze zochten uit hoeveel CO2 wordt opgeslagen door het groen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, hoe we de opslagcapaciteit kunnen laten groeien en hoe de eigenaren van de natuurgebieden deze waarde kunnen verzilveren.

De eigenaren van de bossen en de natuurgebieden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug leveren zogenaamde ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn diensten die door de natuur aan mensen worden geleverd. In het geval van Nationaal Park zijn dit naast CO2-opslag onder andere verkoeling (tegen hittestress), waterzuivering en bestuiving van gewassen door insecten.

Waarom CO2 opslaan?

Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, moeten we vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. Omdat dat niet van vandaag op morgen lukt, moeten we – naast energie besparen en duurzame energie opwekken – evenveel CO2 uit de lucht halen als er door onze uitstoot nu in terecht komt. CO2 opslaan dus. En de natuur helpt ons daarbij.

3 miljoen ton CO2

Het groen in Nationaal Park slaat CO2 op als gevolg van fotosynthese. Fotosynthese is een proces waarbij CO2 door de plant wordt opgenomen en met gebruik van zonlicht en water wordt omgezet in suikers en zuurstof. Deze suikers gebruikt de plant om te groeien en de zuurstof laat de plant vrij in de atmosfeer. Als mensen hebben we baat bij fotosynthese: bomen leveren ons de zuurstof die wij ademen en ze slaan CO2 op. Als de CO2 opslag per hectare van alle natuurtypen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bij elkaar wordt opgeteld is er een totale opslag van ongeveer 3 miljoen ton. En ieder jaar komt er een gewicht gelijk aan 9.920 olifanten aan opslag bij: ruim 40.000 ton. Voor 1 ton CO2 kun je een jaar lang rijden met een elektrische auto. Waardevol duurzaam groen dus.

CO2 compensatie

Ook onderzochten de studenten of we deze CO2-opslag in waarde kunnen verzilveren. Dit kan niet voor het bestaande groen in het park, omdat er van CO2-verwaarding pas sprake is als er bovenop de bestaande CO2-opslag extra CO2 wordt vastgelegd. Maar verwaarding van CO2-opslag zou wel kunnen bij de aanleg van nieuw bos of door beheersmaatregelen te treffen waardoor er meer CO2 opgeslagen wordt dan nu het geval is. Dit zal in een systeem van certificaten gegoten kunnen worden om CO2-uitstoot ergens anders te compenseren.

Een waardevol onderzoek van de studenten, waardoor het Nationaal Park inzicht heeft verkregen in de totale CO2-opslag en hoe de eventuele extra CO2-opslag verzilverd kan worden. De stichting Nationaal Park werkt regelmatig samen met onderwijsinstellingen aan onderzoeken naar natuur en natuurwaarden op de Utrechtse Heuvelrug.