Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat van start

Op 16 mei kwam de Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) voor het eerst bij elkaar en daarmee is de Jongerenraad nu officieel van start gegaan. NPUH vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de ontwikkelingen op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. We hebben als ambitie om het gebied te behouden en verder te ontwikkelen, zodat we dit kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Het advies van jongeren is hierbij van belang, omdat zij ten slotte beter weten wat er onder de jeugd speelt.

De Jongerenraad kwam bij elkaar op Landgoed Zonheuvel om elkaar te leren kennen en de samenwerking verder vorm te geven. Na een korte presentatie over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de huidige uitdagingen, trok de groep erop uit in de Kaapse Bossen. Ze beklommen de uitkijktoren De Kaap en brainstormde ondertussen over de Jongerenraad.

Er werden praktische werkafspraken gemaakt, maar er werd ook al nagedacht over het eerste project waar de jongerenraad aan zal gaan werken. De jongerenraad NPUH krijgt budget   om een bewustwording campagne voor de Blauwe Agenda op te zetten over het bijzondere watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. Deze bewustwordingscampagne is gericht op jongeren en zal gaan plaatsvinden in 2023.

Het enthousiasme was bij iedereen te proeven en het was een warme, gezellige eerste bijeenkomst. Dat belooft veel goeds en wij zijn benieuwd naar de inspirerende input die de Jongerenraad ons gaat geven. Ben je benieuwd naar de leden van de Jongerenraad NPUH? We stellen ze binnenkort aan jullie voor.

De Jongerenraad is nog op zoek naar nieuwe leden. Ga naar npuh.nl/jongerenraad en meld je aan!