Landgoed Broekhuizen per 1 oktober 2021 weer open voor publiek

Sinds de verwoestende valwind van vrijdag 18 juni j.l. is Landgoed Broekhuizen afgesloten geweest. De schade was ook hier omvangrijk en de situatie onveilig. Per 1 oktober a.s. is het weer mogelijk te wandelen op het landgoed. Onveilige bomen en takken zijn verwijderd, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De zwaar beschadigde paden zijn weliswaar begaanbaar maar worden nog volledig hersteld. De komende weken wordt ook nog hout afgevoerd en takhout opgeruimd.

Staatsbosbeheer is sinds de valwind bezig geweest met werkzaamheden op Landgoed Broekhuizen. Dit werk duurde langer dan gepland. Na een grondige inventarisatie en ingewonnen advies van een onafhankelijk expert werd geconstateerd dat 50% van de laanbomen onveilig zijn en/of dusdanig aangetast dat een ingreep noodzakelijk bleek. De gevallen en op scherp staande bomen zijn inmiddels geruimd en bij een aantal bomen zijn gevaarlijke takken verwijderd. Van een groot deel van de bomen blijven de stammen tot ca 8 – 10 meter hoog staan. Deze stammen zijn ecologisch zeer waardevol. Zo wordt de ondergrond bij deze bomen niet vernield en leveren de dikke staande stammen een waardevolle bijdrage aan het ecologisch systeem. Staatsbosbeheer gaat samen met betrokken partijen werken aan een herstelplan voor Landgoed Broekhuizen. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd met de directe omgeving.

Praktische informatie

Parkeren is alleen mogelijk op de parkeerplaats aan de Broekhuizerlaan ter hoogte van de entree van hotel restaurant Parc Broekhuizen. Als u gebruik wilt maken van het mindervalidenpad (blauwe wandelroute) is het raadzaam vanaf deze parkeerplaats te starten. De parkeerplaats aan de Middelweg blijft vooralsnog afgesloten. Als alle werkzaamheden zijn afgerond zal ook deze parkeerplaats weer opengesteld worden. Kom indien mogelijk lopend of op de fiets naar het landgoed. Uw fiets kunt u bij de fietsenstalling achter het grote hek aan de Middelweg plaatsen.