Lombokbos in Leersum binnenkort weer deels toegankelijk

Staatsbosbeheer start begin december met werkzaamheden in het Lombokbos om een deel van de paden weer veilig en op korte termijn toegankelijk te maken voor wandelaars. Alleen de hoofdwegen worden opengesteld en deze zijn uitsluitend toegankelijk via de ingangen vanaf de bebouwde kom. Zijpaden blijven nog gesloten. Naar verwachting kan hier rondom de kerstdagen weer gewandeld worden. De overige delen van het Lombokbos blijven nog afgesloten, hier is de situatie nog steeds onveilig. Let hierbij op de borden en volg de aanwijzingen voor uw eigen veiligheid.

Staatsbosbeheer heeft sinds de valwind van 18 juni met man en macht gewerkt om de bossen rondom Leersum weer veilig te maken. In het zwaarst getroffen gebied, het Lombokbos, is een flinke strook bos verdwenen; bijna alle bomen in een gebied van zo’n 40 hectare zijn omgewaaid. Na intensief overleg met deskundigen, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en omwonenden over de toekomst van het Lombokbos kunnen we nu de eerste stap zetten naar een nieuw bos.

Wat gaan we doen

De bosstrook ter hoogte van de Tombelaan, via de Groenoordlaan en Burgemeester van de Boschlaan tot aan de Gezichtslaan (Uilentoren) wordt eerst opgeruimd. Hier worden alle bomen die over de oorspronkelijke lanen liggen handmatig weggezaagd en met een rupskraan verwijderd. De gaten die in de lanen zijn ontstaan worden gedicht. Daarna worden met een hoogwerker alle gebroken kronen verwijderd zodat het weer veilig is om hier te wandelen. Na de jaarwisseling wordt hier verder grootschalig opgeruimd. Tijdens deze werkzaamheden kan het bos uit oogpunt van veiligheid weer tijdelijk afgesloten worden.

Bomen planten

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om het Lombokbos deels opnieuw in te planten. Dat kan pas in de winter van 2022/2023. Hiervoor wordt vanaf begin volgend jaar gestart met een plan voor het herinplanten van nieuwe bomen. Ongeveer 25% van het stormhout blijft liggen. Dit is ecologisch waardevol voor planten en dieren.

Informatie

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar utrechtoost@staatsbosbeheer.nl. Achtergrondinformatie over de valwind in vindt u op www.NP-UtrechtseHeuvelrug.nl of www.staatsbosbeheer.nl. Of abonneer je op ons boswachtersblog via www.boswachtersblog.nl/utrecht en blijf automatisch op de hoogte van ons werk.