Lunetten zesde Zusterpark in Utrecht

Lancering zet schijnwerpers op kansen voor groene ontwikkeling

Zondag 13 maart plaatsen buurtvergroeners in Lunetten een bord in Park de Koppel, waarmee ze de wijk uitroepen tot het zesde Zusterpark van de stad Utrecht. Deze bewoners zien kansen om natuur en groen door de hele wijk te versterken en te vervlechten. Ook willen ze samen met de gemeente werken aan groene lopers naar de (binnen)stad én groene verbindingen naar de natuur buiten de stad tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

“Met kleine stukjes snippergroen redden we het niet. We moeten sterke stukken natuur in de stad koesteren en nieuwe stukjes groen en routes met elkaar in verbinding brengen”.

Als Utrecht en de regio groeit, moet groen meegroeien, is de stelling van een groep betrokken bewoners uit Lunetten. Met het uitroepen van Lunetten tot Zusterpark sluiten zij zich aan bij een groeiende beweging van buurtvergroeners binnen en buiten Utrecht.

Zusterparken

Deze Zusterparken-beweging heeft als doel samen een groot park te worden. Verschillende groepen buurtvergroeners in Utrecht zetten zich in voor behoud van bestaand groen, vergroenen van stukken stad en voor groene verbindingen tussen stad en parklandschap nabij de stad. Zo willen ze natuur versterken, behouden en mee laten groeien met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Ze worden daarbij gesteund door Provincie Utrecht. De Zusterparkmakers hebben een bijzondere alliantie met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Steeds meer buurtvergroeners sluiten zich daarom aan bij deze beweging, zoals het Hof van Cartesius, Rotsoord, Voordorp, Veemarkt, het Noordse Park en Het Groene Spoor in Amersfoort. Lunetten wordt het zesde Zusterpark op rij.

Verbindende schakel

Lunetten is – wat betreft groen – de verbindende schakel tussen de stad en de unieke landgoederen Rhijnauwen, Amelisweerd, Oostbroek, het Kromme Rijngebied in Bunnik en het Wulverbos in Houten; in de volksmond wordt dit gebied ook wel ‘Oosterpark030’ genoemd. De wijk Lunetten bestaat uit grote stukken aaneengesloten groen, onder andere in Park de Koppel en het Beatrixpark, maar ook de moestuinen, paden langs het inundatiekanaal en de forten tellen mee. ‘De biodiversiteit in de wijk heeft door de ligging en oorsprong een van de hoogste waarden van de hele Provincie Utrecht’, aldus twee ecologen en biologen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de natuurwaardenkaart van Lunetten. Daar varen niet alleen planten en dieren wel bij, maar ook veel mensen.

Het groen van Lunetten wordt dagelijks gebruikt door wijkbewoners en andere Utrechters, en zijn ook in trek bij langeafstandslopers uit de regio. Om dit zo te houden, nemen bewoners van Lunetten hun verantwoordelijkheid voor de versterking en behoud van hun stadsnatuur. Zo stelde een werkgroep uit Lunetten met input uit de hele wijk een groen ontwikkelplan op, die dit jaar zal worden vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe buurtbewoners er sámen met de gemeente voor kunnen zorgen dat het bijzondere cultuurlandschap met de historische lanen en watergangen, de natuurwaarden én recreatieve functies sterk, herkenbaar en toekomstbestendig blijft. Om dit plan handen en voeten te geven, bouwt de werkgroep aan een groeiend netwerk van ‘doeners’, dat helpt bij onderhoud en ontwikkeling van stukjes natuur. Zoals het knotten van oude wilgen, het onderhouden van de salamander- en paddenpoelen en het aanplanten van nieuwe stukjes groen zoals een vlinderroute. Om de
natuur ook verder de straten en buurten in te trekken, nemen sommige buurtvergroeners aanvullende initiatieven zoals het maken van een geveltuinroute, groene schoolpleinen en de aanleg van voedselbosjes.

Kansen voor groen

Door zich aan te sluiten bij de Zusterparken-beweging, benadrukken de bewoners van Lunetten dat het behouden en mee laten groeien van groen met andere ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk is voor het leefbaar houden van hun wijk en stad. De projecten die in Lunetten op stapel staan, bieden volgens hen kansen om het groen in hun wijk te laten groeien tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Zo kan de groene wandelroute rondom station Lunetten worden afgemaakt en in verbinding gebracht met het ‘Oosterpark030’, helemaal tot aan de Heuvelrug. De bewoners roepen de ontwikkelende partijen met klem op in gesprek te gaan met de bewoners van Lunetten om die kansen te kunnen verzilveren. En om met hen mee te denken vanuit het concept ‘Samen kunnen we een groot park zijn’.

Filmpje ’Het groen van Lunetten groeit’

Meer weten