Manifest biodiversiteit Utrechtse Heuvelrug

De werkgroep Biodiversiteit van stichting GoedVolk maakt zich ernstig zorgen over de verslechterende situatie van de biodiversiteit in zijn algemeenheid en die van de regio Utrechtse Heuvelrug in het bijzonder. Om het tij te keren stellen ze voor dat inwoners, organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente de handen ineen slaan en afspreken om alles in het werk te stellen de dreigende biodiversiteitscrisis om te buigen in biodiversiteitsherstel. Hun ideeën hebben ze opgeschreven in het concept Manifest Biodiversiteit.

Stichting GoedVolk nodigt iedereen van harte uit om kennis te nemen van het manifest en deze aan te vullen en te steunen. Hoe meer partijen de doelen onderschrijven, hoe meer de intenties aan kracht winnen en concrete en effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Grote partijen als landbeheerders, grondeigenaren, boeren, maar ook inwoners met tuinen, organisaties die sport- en speel- en moestuinen beheren doen al veel, maar het kan nog steeds beter.

Steun het manifest

Het Manifest Biodiversiteit is te vinden op www.iedereenisgoedvolk.nl/manifest-biodiversiteit-utrechtse-heuvelrug. Daar kunnen suggesties toegevoegd worden en zal ter zijner tijd het definitieve manifest beschikbaar zijn om te ondertekenen.

Meer informatie

Stuur een email naar biodiversiteit@goed-volk.net.