Mountainbikers doneren 1 miljoen euro voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug

Stichting MTB Heuvelrug doneert ruim 1 miljoen euro voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug. Dit geld is grotendeels bestemd voor natuurprojecten om de biodiversiteit te versterken bij natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren waar een mountainbikeroute op het terrein ligt. Een deel is bestemd voor het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug, waar particulieren, stichtingen en andere organisatie met projecten die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed een financiële bijdrage kunnen aanvragen.

Gijs de Kruif, directeur-bestuurder Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: “Mede namens Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de particuliere terreineigenaren wil ik de stichting MTB Heuvelrug heel hartelijk danken voor deze grote donatie aan de natuur. De donatie zal worden besteed aan natuurbehoud en -ontwikkeling, o.a. via natuurprojecten die de biodiversiteit versterken. Een deel van de donatie gaat naar het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug. Uit dit fonds worden natuurprojecten gefinancierd die op hun manier bijdragen aan het gebied. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de stichting MTB Heuvelrug die zich op deze wijze inzetten voor de natuur.”

Mountainbikers betalen en onderhouden eigen routenetwerk

De mountainbikers maken de donatie mogelijk vanuit opbrengsten van hun mountainbikevignetten. Sinds 2014 betalen mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug €7,50 per jaar voor een verplicht vignet. Alle middelen die in de afgelopen tien jaar zijn opgespaard en niet direct nodig zijn voor beheer en onderhoud van de routes krijgen nu een groene bestemming.

De Stichting: “Omdat de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd door een grote groep bevlogen vrijwilligers zijn de uitgaven beperkt gebleven. Daarnaast hebben veel mountainbikers de afgelopen jaren het vignet gekocht om te komen mountainbiken op de prachtige Utrechtse Heuvelrug. Mede als gevolg hiervan kunnen we deze donatie doen om de natuur te versterken. We maken namelijk gebruik van diezelfde natuur en vinden dat die behouden en verbeterd moet worden”

Vaste mountainbikeroutes

De recreatiedruk op de natuur is afgelopen jaren enorm toegenomen en zal alleen maar verder toenemen. Er is gekozen om de verschillende recreatiestromen te scheiden, daarom hebben mountainbikers hun eigen paden. Door de aantrekkelijke en goed gemarkeerde paden kunnen de mountainbikers zorgeloos fietsen en genieten van de natuur. Bij de aanleg van de routes is rekening gehouden met de zonering van het terrein; de routes liggen buiten kwetsbare natuur, zodat deze wordt ontzien.

Saskia van Dockum, directeur-bestuurder Utrechts Landschap: “De natuurgebieden op de Heuvelrug worden druk bezocht. Maar natuur is ook kwetsbaar. Daarom zetten we als natuurorganisaties in op zonering. Verschillende vormen van recreatie kunnen zo naast elkaar bestaan zonder dat natuur lijdt onder het bezoek. De hulp van stichting MTB Heuvelrug daarbij is geweldig. Naast het onderhouden van mooie mountainbikepaden spant de stichting zich in om mensen bewust te maken van de waardevolle natuur op de Utrechtse Heuvelrug.”

Natuurprojecten

Stichting MTB Heuvelrug hecht grote waarde aan behoud en ontwikkeling van natuur. De stichting levert dan ook vanaf de oprichting een actieve bijdrage aan het vergroten van bewustwording onder haar achterban en met donaties aan natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen jaren is er bijgedragen aan de aanleg van een dassentunnel, bloemrijke akkerlanden, mini-akkers, de renovatie van de leemkuil in Rhenen, de aankoop van een natuurterrein en een bijdrage aan het mindervalidepad over het Leersumse veld. Verder hebben vrijwilligers van de stichting meerdere keren meegeholpen bij het opschonen van heidevelden.

Rein Zwaan, Staatsbosbeheer teamleider boswachters Oost: “Staatsbosbeheer is de stichting MTB Heuvelrug zeer dankbaar voor haar bijdragen aan de natuur. We hebben de afgelopen jaren al meerdere keren dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de vrijwilligers en hebben ook een aantal natuurprojecten kunnen uitvoeren die gedeeltelijk gefinancierd zijn door de stichting. Mede dankzij deze donatie kunnen wij bijvoorbeeld binnenkort starten met de uitrol van het project Klimaatslim bosbeheer.”